Indledning til Ordsprogene

Indledning til Ordsprogene

Ordsprogene
Forfatter og datering: Hovedparten af bogens ordsprog er formentlig samlet af kong Salomon i det 10. årh. f.Kr. Salomon forfattede 3000 ordsprog, hvoraf en del er med i denne bog. Derudover er der bidrag af flere andre vismænd helt frem til kong Hizkijas tid (begyndelsen af det 7. årh. f.Kr.). Flere steder kan der spores paralleller til mesopotamisk og egyptisk visdomslitteratur. Indhold: Bogen indeholder praktisk vejledning i poetisk form. Sammen med Bibelens øvrige visdomslitteratur er den et supplement til de historiske og profetiske bøger, idet den understreger behovet for både guddommelig visdom og menneskelig sund fornuft under alle livets forhold. Budskab: Bogens oprindelige formål var at opdrage unge mennesker til et gudfrygtigt liv (se kap. 1,4 og 4,20ff.). Forudsætningen for et lykkeligt liv er gudsfrygt og ydmyghed (kap. 1,7). I dette perspektiv berøres en lang række konkrete områder som f.eks. forholdet til Gud, til næsten og til samfundet, børneopdragelse, ægteskab og økonomi.
Ordsprogene – Kapitel 1

Ordsprogene – Kapitel 1

Ordsprogene
1 Det følgende er ordsprog af Davids søn og Israels konge, Salomon. 2 Formålet med ordsprogene er at vejlede folk og give dem visdom, at hjælpe dem til at skelne mellem rigtigt og forkert.
Ordsprogene – Kapitel 2

Ordsprogene – Kapitel 2

Ordsprogene
1 Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn, og tager imod min vejledning, 2 hvis du adlyder visdommens ord og ærligt søger at få indsigt,
Ordsprogene – Kapitel 3

Ordsprogene – Kapitel 3

Ordsprogene
1 Glem ikke, hvad jeg fortæller dig, min søn. Tag imod min vejledning og følg den. 2 Så vil du få et langt og rigt liv og opleve mange gode år.
Ordsprogene – Kapitel 4

Ordsprogene – Kapitel 4

Ordsprogene
1 Min søn, lyt til din fars formaninger, hør godt efter, så du kan blive klogere, 2 for jeg giver dig mange gode råd. Vig ikke fra mine retningslinier.
Ordsprogene – Kapitel 5

Ordsprogene – Kapitel 5

Ordsprogene
1 Hør på mine visdomsord, min søn, lyt til den indsigt, jeg har, 2 så du kan leve dit liv i visdom og vælge dine ord med omtanke.  
Ordsprogene – Kapitel 6

Ordsprogene – Kapitel 6

Ordsprogene
1 Min søn, har du kautioneret for en nabo, eller stillet garanti for en fremmed, 2 så er du bundet af det ord, du har givet, sidder fast i en dumdristig aftale.
Ordsprogene – Kapitel 7

Ordsprogene – Kapitel 7

Ordsprogene
1 Glem ikke mine gode råd, min søn, hav dem altid i tanke. 2 Lyt til mine råd, så du får et godt liv, pas på dem som på en dyrebar skat.
Ordsprogene – Kapitel 8

Ordsprogene – Kapitel 8

Ordsprogene
1 Visdommen kalder, hvem vil høre? Indsigten råber sit budskab ud. 2 Den står på højdepunkter langs vejen, stiller sig op ved befærdede gadehjørner.
Ordsprogene – Kapitel 9

Ordsprogene – Kapitel 9

Ordsprogene
1 Visdommen har bygget et stort palads med syv smukt udskårne søjler. 2 Bordet er dækket til fest med lækker mad og udsøgte vine.