Indledning til Nehemias

Indledning til Nehemias

Nehemias
Forfatter og datering: Bogen er skrevet af Nehemias kort tid efter Ezras Bog (ca. år 430 f.Kr.). Historisk baggrund: Nehemias var en af de landflygtige judæere, som arbejdede ved hoffet hos perserkongen Artaxerxes. Da han blev klar over den ynkelige tilstand, Jerusalem stadig befandt sig i, fik han tilladelse af Artaxerxes til at vende hjem og genopbygge byen. Han ankom til Jerusalem i foråret 445 f.Kr., 13 år efter Ezra. De følgende 13 år fuldførte han den opgave, Ezra havde påbegyndt, hvorefter han vendte tilbage til sit arbejde ved perserkongens hof. Efter at Nehemias havde forladt Jerusalem, opstod der problemer, og der herskede korruption og åndeligt forfald i Israels land. På det tidspunkt begyndte profeten Malakias at opfordre judæerne til at vende tilbage til Herren, deres Gud. To år senere rejste Nehemias igen til Jerusalem og fik gennemført en række reformer. Indhold: Bogen kan inddeles i følgende afsnit: 1. Nehemias' ankomst og evaluering af Jerusalems tilstand (kap. 1-2) 2. Restaurering af bymuren (kap. 3-7) 3. Folket erkender deres synd, og Toraen bliver læst op under ledelse af Ezra (kap. 8-10) 4. Registre over de hjemvendte, murens indvielse og Nehemias' religiøse reformer (kap. 11-13) Budskab: Bogen viser, hvor stædigt og korrupt Guds folk var til trods for den smertelige straf, de havde erfaret som slaver i eksilet. Samtidig viser den Guds trofasthed og retfærdighed, og hans villighed til at hjælpe sit folk, når de erkender deres troløshed og beder om hjælp.
Nehemias – Kapitel 1

Nehemias – Kapitel 1

Nehemias
1-2 Denne beretning er skrevet af Nehemias, søn af Hakalja. Jeg arbejdede som mundskænk for kong Artaxerxes af Persien i det kongelige palads i Susa. I kislev måned i hans 20. regeringsår fik jeg besøg af en af mine brødre ved navn Hanani og nogle andre mænd, der lige var kommet fra Juda. Jeg spurgte dem, hvordan det gik med alle de judæere, der var vendt tilbage fra eksilet, og hvordan det stod til i Jerusalem.
Nehemias – Kapitel 2

Nehemias – Kapitel 2

Nehemias
1 En dag i nisan måned i kong Artaxerxes' 20. regeringsår skulle jeg bringe vin ind til kongen. Jeg havde aldrig tidligere set sørgmodig ud, når jeg stod foran ham. Da jeg rakte ham vinen, 2 udbrød han: »Hvorfor ser du så bedrøvet ud, Nehemias? Du er jo ikke syg, så der må være noget andet der piner dig.« Jeg blev helt bange,
Nehemias – Kapitel 3

Nehemias – Kapitel 3

Nehemias
1 Så gik de forskellige arbejdshold i gang. Ypperstepræsten Eljashib og de andre præster genopbyggede Fåreporten, satte portfløjene på plads og indviede den. Desuden reparerede de muren hen til Meatårnet, som de indviede, og videre til Hananeltårnet. 2 Ved siden af dem arbejdede et hold fra Jeriko, og ved siden af dem igen et hold under ledelse af Zakkur, en søn af Imri.
Nehemias – Kapitel 4

Nehemias – Kapitel 4

Nehemias
1 Men da Sanballat og Tobija så, at arbejdet på muren skred godt frem, og at de gabende huller blev repareret, blev de urolige og sendte bud om det til araberne, ammonitterne og ashdoditterne. 2 De dannede en sammensværgelse og lagde planer om at angribe Jerusalem for at sætte en stopper for arbejdet.
Nehemias – Kapitel 5

Nehemias – Kapitel 5

Nehemias
1 Kort efter begyndte nogle mænd og deres koner at klage over, at deres rige landsmænd udnyttede dem. 2 Nogle sagde: »Vi har ingen penge, så vi må give vores børn i pant for at få mad.«
Nehemias – Kapitel 6

Nehemias – Kapitel 6

Nehemias
1 Byggeriet fortsatte, til muren var færdig, og nu manglede vi kun at sætte de sidste portfløje på plads. Da Sanballat, Tobija, araberen Geshem og resten af vores fjender hørte det, 2 sendte de bud og bad mig møde dem i en af landsbyerne på Onosletten. Men jeg var klar over, at de havde i sinde at myrde mig.
Nehemias – Kapitel 7

Nehemias – Kapitel 7

Nehemias
1 Efter at muren var færdig og portfløjene sat på plads, udpegede jeg tempelvagter og korsangere blandt levitterne. 2 Derefter overdrog jeg ansvaret for Jerusalem til min bror Hanani og til Hananja, der var kommandant for tropperne i tempelborgen, en mand, der tjente Gud mere trofast end de fleste.
Nehemias – Kapitel 8

Nehemias – Kapitel 8

Nehemias
1 Da den syvende måned kom, og de hjemvendte havde slået sig ned i deres byer, drog de alle som én op til Jerusalem og samledes på den åbne plads inden for Vandporten. De bad nu den skriftlærde præst Ezra hente bogen med Toraen, som Herren havde givet Israels folk. 2-5 Ezra hentede bogrullen og stillede sig op på en platform af træ, der var lavet specielt til anledningen. Det var den første dag i den syvende måned. Han stod med front mod Vandporten og med Mattitja, Shema, Anaja, Urija, Hilkija og Ma'aseja på sin højre side. På sin venstre side havde han Pedaja, Mishael, Malkija, Hashum, Hashbaddana, Zekarja og Meshullam. Forsamlingen bestod af både mænd og kvinder og de børn, der var gamle nok til at forstå bogens indhold. Alle fulgte ham med øjnene, og da han åbnede bogrullen, rejste hele forsamlingen sig op. Ezra læste nu op af bogen hele formiddagen, og folk lyttede opmærksomt.
Nehemias – Kapitel 9

Nehemias – Kapitel 9

Nehemias
1 Den 24. dag i den syvende måned samledes folket igen i Jerusalem. Denne gang fastede de og klædte sig i sækkelærred og kom jord på hovedet for at vise deres sorg. 2 Israelitterne skilte sig ud fra alle de fremmede og bekendte deres egen og deres forfædres synd.