Indledning til Mika

Indledning til Mika

Mika
Historisk baggrund: Profeten Mika fra den lille by Moreshet sydvest for Jerusalem levede på samme tid som Hoseas og Esajas (8. årh. f.Kr.). Hovedstæderne Jerusalem og Samaria burde have været eksempler til efterfølgelse for folket, men de var lovløse byer, præget af undertrykkelse, egoisme, hovmod, korruption og hykleri. Mika forudsagde ligesom Esajas den assyriske erobring af Nordriget (Israel) og den babyloniske erobring af Sydriget (Juda). Indhold og budskab: Guds retfærdighed og kravet om retfærdighed i samfundet er et hovedtema i bogen. Ifølge Guds pagt med Israels folk gennem Moses ville folkets fremtid i det land, Gud havde givet dem, afhænge af, om de overholdt Moseloven, også kaldet Toraen. Gjorde de det, kunne de forvente Guds velsignelse. Gjorde de det ikke, ville Gud dømme dem og før eller senere jage dem ud af landet. Mika påpeger konsekvensen af folkets ulydighed. Mikas budskab er dog også præget af håb for fremtiden, f.eks. forudsiger han Jesu fødsel i Betlehem (kap. 5,1) og det kommende fredsrige (kap. 4,1-4). Bogen kan inddeles i tre afsnit. Det første afsnit (kap. 1-2) handler om dom og ødelæggelse, men ender med et løfte om genoprettelse. Det andet afsnit (kap. 3-5) begynder med dommen over dårlige ledere, præster og profeter, men går derefter over i en længere beskrivelse af den kommende messianske genoprettelse for den rest, som er tilbage efter dommen. Det tredje afsnit (kap. 6-7) fokuserer på nødvendigheden af ydmyghed og omvendelse for at opleve den lovede genoprettelse og velsignelse. Mikas stil er meget poetisk, og han bruger en del ordspil, som det desværre er nærmest umuligt at gengive i en oversættelse. En del steder er teksten vanskelig at fortolke, og oversættelsen er derfor usikker.
Mika – Kapitel 1

Mika – Kapitel 1

Mika
1 Mika fra byen Moreshet modtog en række profetiske budskaber fra Herren på den tid, hvor henholdsvis Jotam, Ahaz og Hizkija regerede i Juda. Gud viste ham, hvad der skulle ske med Samaria og Jerusalem.   2 Hør godt efter, alle folkeslag. Lyt til mig, alle jordens beboere.  Herren, den Almægtige, dømmer sit folk, tordner mod dem fra sin trone i Himlen.
Mika – Kapitel 2

Mika – Kapitel 2

Mika
1 Ve jer, der misbruger jeres magt og undertrykker de svage. Om natten udtænker I onde planer og fører dem ud i livet, så snart det bliver lyst. 2 I begærer jeres nabos hus og marker og overtager dem uden at have skrupler. I tilraner jer andre folks ejendom, som er gået i arv fra deres forfædre.
Mika – Kapitel 3

Mika – Kapitel 3

Mika
1 Hør efter, Israels folks ledere. Burde I ikke vide, hvad der er ret og rigtigt? 2 Men I hader det gode og elsker det onde. I flår huden af mit folk og kødet af deres knogler.
Mika – Kapitel 4

Mika – Kapitel 4

Mika
1 Men det skal ske i de sidste dage, at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt. Alverdens folkeslag vil strømme derhen. 2 »Lad os rejse til Herrens bjerg,« vil de sige. »Lad os tage hen til Israels Guds bolig, så vi kan lære hans vilje at kende og følge hans vejledninger, for den sande lære kommer fra Zion, Herrens ord udgår fra Jerusalem.«
Mika – Kapitel 5

Mika – Kapitel 5

Mika
1 Du Betlehem-Efrat, du er kun en lille landsby i Juda, men fra dig skal en hersker udgå, som skal lede Israels folk på mine vegne. Hans oprindelse fortaber sig i fortiden. 2 Derfor vil Gud give folket i deres fjenders hænder, indtil den fastsatte tid er inde.Resten af Judas folk skal vende hjem, fulgt af de øvrige blandt Israels folk.
Mika – Kapitel 6

Mika – Kapitel 6

Mika
1 Hør, hvad Herren siger til Israels folk: »Kom og forsvar jer med bjergene som vidner, lad højene høre, hvad I har at sige.« 2 Ja, lad bjergene høre Herrens anklage, jordens grundvold skal lytte med, for han vil anklage sit folk, han kræver Israel til regnskab.
Mika – Kapitel 7

Mika – Kapitel 7

Mika
1 Sikken en elendighed! Det er som i en frugtplantage, når høsten er forbi, eller i en vinmark, når alle druer er plukket. Der er ingen figner til at stille ens sult, ikke en eneste klase vindruer er tilbage. 2 De gudfrygtige er forsvundet fra jordens overflade. Der findes ikke et eneste retskaffent menneske. Alle ligger på lur som røvere, og man sætter fælder for hinanden.