Josva – Kapitel 20

Josva – Kapitel 20

Josva
1 Herren sagde til Josva: 2 »Sig til Israels folk, at de skal udvælge de tilflugtsbyer, jeg talte til Moses om.
Josva – Kapitel 21

Josva – Kapitel 21

Josva
1 De levitiske klaners overhoveder kom nu til Shilo med en anmodning til ypperstepræsten Eleazar, Josva og overhovederne for de øvrige stammer. 2 »Herren talte til Moses om, at vi skulle have nogle byer at bo i og have græsmarker til vores husdyr,« sagde de.
Josva – Kapitel 22

Josva – Kapitel 22

Josva
1 Josva kaldte nu krigerne fra Rubens og Gads stammer samt fra Manasses halve stamme til sig 2-3 og sagde til dem: »I har gjort nøjagtig, som Herrens tjener Moses gav jer besked på - og I har også gjort, hvad jeg har sagt. I har gjort jeres pligt over for de andre stammer ved nøje at følge Herrens befalinger i al den tid, det tog at indtage landet.
Josva – Kapitel 23

Josva – Kapitel 23

Josva
1 Der var nu gået lang tid, efter at Herren havde givet israelitterne fred for deres fjender. Josva var blevet en gammel mand, 2 og en dag kaldte han Israels ledere, dommere og administratorer til sig. »Jeg er nu en gammel mand,« begyndte han,
Josva – Kapitel 24

Josva – Kapitel 24

Josva
1 Derefter samlede Josva alle Israels stammeledere, dommere og administratorer i Sikem, hvor de trådte frem for Guds ansigt. 2 Da sagde Josva til folket: »Herren, Israels Gud, siger: Jeres forfar Tera, Abrahams og Nakors far, boede på den anden side af Eufratfloden, hvor man dyrkede fremmede guder.