Indledning til Jonas

Indledning til Jonas

Jonas
Forfatter og datering: Jonas kom fra Gat-Hefer lidt nord for Nazaret (se 2.Kong.14,25) og levede i det 8. årh. f.Kr., samtidig med Amos. Indhold: Jonas blev kaldet af Gud til at forkynde dom over Israels ærkefjende, det mægtige Assyrien. Gud befalede ham at gå til Assyriens hovedstad, Nineve, med budskab om, at byen ville blive ødelagt på grund af folkets synd. I stedet for at rejse til Nineve, flygtede Jonas i den modsatte retning, blev kastet i havet og slugt af et stort havdyr, som bragte ham ind på land i god behold. Da Gud derefter gentog sin befaling, adlød Jonas og gik til Nineve, hvis indbyggere omvendte sig som følge af hans budskab til dem. Derfor skånede Gud byen, men Jonas blev fornærmet, fordi hans profeti ikke gik i opfyldelse. Budskab: Bogen viser Guds vrede over synd, men også hans nåde og barmhjertighed. Han vil hellere tilgive sit folks fjender, hvis de omvender sig fra deres synd, end straffe dem.
Jonas – Kapitel 1

Jonas – Kapitel 1

Jonas
1 En dag talte Herren til Jonas, Amittajs søn. Han sagde: 2 »Tag af sted til den store by Nineve og råb til dens befolkning, at jeg vil straffe dem for deres ondskab.«
Jonas – Kapitel 2

Jonas – Kapitel 2

Jonas
1 I mellemtiden havde Herren ordnet det sådan, at en stor fisk slugte Jonas. Jonas var inde i fisken i tre dage, 2 og fra fiskens indre bad han til Gud:  
Jonas – Kapitel 3

Jonas – Kapitel 3

Jonas
1 Igen talte Herren til Jonas og sagde: 2 »Tag af sted til den store by Nineve og udråb over den det budskab, jeg giver dig.«
Jonas – Kapitel 4

Jonas – Kapitel 4

Jonas
1 Men Jonas blev rasende. 2 »Tænkte jeg det ikke nok!« klagede han til Herren. »Jeg vidste det allerede, inden jeg tog hjemmefra! Det var derfor, jeg hellere ville flygte til Tarshish! Jeg ved jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud. Der skal meget til, før du bliver vred, og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk, bare de beder om det!