Job – Kapitel 40

Job – Kapitel 40

Job
1 Herren fortsatte:   2 »Er du stadig parat til at anklage mig? Vil du fortsat belære den almægtige Gud?«  
Job – Kapitel 41

Job – Kapitel 41

Job
1 Det er håbløst at forsøge at fange den. Synet af den er nok til, at modet forsvinder.   2 Når ingen tør kæmpe mod dette mægtige dyr, hvem tør da kæmpe imod mig?
Job – Kapitel 42

Job – Kapitel 42

Job
1 Da svarede Job:   2 »Jeg ved, at du er almægtig, at ingen har magt til at standse dig.