Job – Kapitel 20

Job – Kapitel 20

Job
1 Derefter tog Zofar til genmæle:   2 »Jeg bliver nødt til at sætte dig på plads, for det, du siger, er oprørende.
Job – Kapitel 21

Job – Kapitel 21

Job
1 Job gav ham følgende svar:   2 »Den eneste trøst, I kan give mig, er, hvis I tier stille og lytter til mine ord.
Job – Kapitel 22

Job – Kapitel 22

Job
1 Elifaz gav straks svar på tiltale:   2 »Hvad gavn har Gud af et menneske? Hvad kan de kloge gøre for ham?
Job – Kapitel 23

Job – Kapitel 23

Job
1 Hertil svarede Job:   2 »Jeg må stadig klage i min håbløshed, for Guds hårde straf får mig til at stønne.  
Job – Kapitel 24

Job – Kapitel 24

Job
1 Hvorfor dømmer Gud ikke de skyldige? Hvorfor redder han ikke de uskyldige? 2 De onde flytter markskel og har stjålne fåreflokke på græs.
Job – Kapitel 25

Job – Kapitel 25

Job
1 Hertil svarede Bildad:   2 »Gud har al magt og autoritet. I himlen hersker der fred.
Job – Kapitel 26

Job – Kapitel 26

Job
1 Job svarede på følgende måde:   2 »Hvor har du været til megen hjælp, trøstet og støttet mig arme stakkel!
Job – Kapitel 27

Job – Kapitel 27

Job
1 Job fortsatte:   2 »Jeg sværger ved den levende, almægtige Gud, som har gjort mig uret og forbitret mit liv,
Job – Kapitel 28

Job – Kapitel 28

Job
1 Guld og sølv finder man i jorden, og mennesker forstår at rense det for urenheder. 2 Malm hentes op fra jordens dybder, man smelter det og frembringer jern og kobber.
Job – Kapitel 29

Job – Kapitel 29

Job
1 Job fortsatte: 2 »Ak, gid jeg havde det som i gamle dage, dengang Gud sørgede så godt for mig,