Indledning til Job

Indledning til Job

Job
Forfatter og datering: Ud over bogens egne oplysninger ved man intet om, hvem Job eller bogens forfatter er. Indhold: Bogen er en poetisk dialog imellem den lidende Job og hans tre venner. Poesien er især kendetegnet ved parallelle linier, der udtrykker en og samme tanke på to forskellige måder eller to sider af den samme sag. Derfor er der så mange gentagelser. Vennerne forsøger at forklare Jobs ynkelige situation ud fra datidens gængse, jødiske opfattelse, at lidelse er Guds straf for menneskets synder. Ved at fordømme Job gør hans venner dog kun situationen værre. Fra kap. 32 blander en fjerde ven, Elihu, sig i samtalen og bereder med sin mere nuancerede opfattelse vej for bogens klimaks: Guds direkte tale til Job og Jobs svar (kap. 38-42). Budskab: Jobs historie viser, at uanset hvor svære og ufortjente lidelser man gennemgår, behøver man ikke at forkaste troen på Gud. Jobs lidelser kom fra Satan, som er menneskets anklager og Guds fjende. Men Gud brugte lidelsen i sin plan. Bogen skal forstås ud fra sin jødiske sammenhæng og den begrænsede åbenbaring, vi finder i det Gamle Testamente. Den hjælper os til at forstå, at vi ikke behøver at kende alle svarene på livets spørgsmål og problemer. Det er vigtigere at kende Gud end at kende svarene.
Job – Kapitel 1

Job – Kapitel 1

Job
1 En mand ved navn Job boede i området Utz. Han var en retskaffen og gudfrygtig mand, der gjorde sit bedste for ikke at synde imod Gud. 2-3 Han havde syv sønner og tre døtre, og han var meget rig. Han ejede 7000 får, 3000 kameler, 500 par okser, 500 hunæsler samt et stort antal tjenestefolk, så han var den rigeste mand i området øst for Israel.
Job – Kapitel 2

Job – Kapitel 2

Job
1 Kort tid efter trådte englene igen frem for Herren, og Satan var iblandt dem. 2 »Hvad har du bedrevet, Satan?« spurgte Herren. »Jeg har gennemtravet jorden på kryds og tværs!« svarede Satan.
Job – Kapitel 4

Job – Kapitel 4

Job
1 Da svarede Elifaz:   2 »Måske bliver du vred, hvis jeg siger noget, men jeg kan ikke holde mig tilbage længere.
Job – Kapitel 5

Job – Kapitel 5

Job
1 Beklag dig bare, så meget du vil, der er ingen, der hører dit råb. Tror du englene vil tale din sag? 2 Vrede kan tage livet af en tåbe, deres bitterhed kan koste dem livet.
Job – Kapitel 6

Job – Kapitel 6

Job
1 Hertil svarede Job:   2 »Hvis min frustration kunne måles, hvis min ulykke kunne vejes på en vægt,
Job – Kapitel 7

Job – Kapitel 7

Job
1 »Det er hårdt at være menneske, at slide som en slave dagen lang. 2 Men en slave kan se frem til, at dagen får ende, en arbejder får sin løn, når arbejdet er gjort.
Job – Kapitel 8

Job – Kapitel 8

Job
1 Da sagde Bildad til Job:   2 »Hvor længe bliver du ved med at rase? Din tale buldrer som et tordenvejr.
Job – Kapitel 9

Job – Kapitel 9

Job
1 Job gav Bildad følgende svar:   2 »Du kan have ret i, hvad du siger, for ingen kan retfærdiggøre sig over for Gud.