Jeremias – Kapitel 50

Jeremias – Kapitel 50

Jeremias
1 Det følgende budskab fra Herren drejer sig om Babylon og det babyloniske folk: 2 »Råb det ud til hele verden, så alle kan høre det. Hold det ikke for dig selv, men hejs et signalflag og bekendtgør budskabet overalt. Babylon bliver erobret. Deres store gud Marduk bliver ydmyget, deres ‘herre’ svigter dem, alle deres afguder står magtesløse.
Jeremias – Kapitel 51

Jeremias – Kapitel 51

Jeremias
1 Herren siger: »Jeg sender et ødelæggende stormvejr ind over Babylonien, en voldsom vind midt ind i landet. 2 Befolkningen skal blæses bort som avner, når man renser korn. Fremmede vil angribe fra alle sider, indtil landet er tomt og øde.
Jeremias – Kapitel 52

Jeremias – Kapitel 52

Jeremias
1 Zidkija var 21 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Hans mor hed Hamutal og var datter af Jirmeja fra byen Libna. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom Jojakim havde gjort.