Jeremias – Kapitel 30

Jeremias – Kapitel 30

Jeremias
1 Herren, Israels Gud, sagde til mig: 2 »Alt, hvad jeg har sagt til dig, skal du skrive ned i en bog.
Jeremias – Kapitel 31

Jeremias – Kapitel 31

Jeremias
1 Til den tid vil alle Israels slægter anerkende mig som deres Gud, og de skal være mit folk. 2 De, som ikke blev dræbt af fjendens sværd, vil opleve min nåde i det fremmede. Når de søger min fred,
Jeremias – Kapitel 32

Jeremias – Kapitel 32

Jeremias
1 Herren gav mig et nyt budskab om det fremtidige håb i kong Zidkija af Judas tiende regeringsår, der var Nebukadnezars attende regeringsår. 2 Den babyloniske hær var i færd med at belejre Jerusalem, og jeg var under husarrest i den kongelige gardes boligkompleks.
Jeremias – Kapitel 33

Jeremias – Kapitel 33

Jeremias
1 Mens jeg stadig var i husarrest under opsyn af den kongelige garde, gav Herren mig følgende budskab: 2 »Jeg er Herren, som står bag alle disse ting. Det er mig, der har planlagt det.
Jeremias – Kapitel 34

Jeremias – Kapitel 34

Jeremias
1 Dengang kong Nebukadnezar af Babylon ankom med den mægtige hær, han havde samlet fra de erobrede lande, og belejrede både Jerusalem og de øvrige byer i Judas land, gav Herren mig følgende budskab: 2 »Gå hen til kong Zidkija med denne besked: Hør, hvad Herren siger: Jeg overgiver denne by til den babyloniske konge, og han vil brænde den ned til grunden.
Jeremias – Kapitel 35

Jeremias – Kapitel 35

Jeremias
1 Herren gav mig følgende budskab, dengang Jojakim, Josias' søn, var konge i Juda: 2 »Gå hen i den bydel, hvor rekabitterslægten holder til, og indbyd slægtens overhoveder til at komme op til templet. Når de indfinder sig, skal du føre dem ind i et sideværelse og servere vin for dem.«
Jeremias – Kapitel 36

Jeremias – Kapitel 36

Jeremias
1 I kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår sagde Herren til mig: 2 »Tag en bogrulle og sørg for at få nedskrevet alle mine budskaber om Israel, Juda og de øvrige nationer. Begynd med de budskaber, jeg gav dig tilbage i Josias' dage, og nedskriv dem alle sammen helt op til i dag.
Jeremias – Kapitel 37

Jeremias – Kapitel 37

Jeremias
1 Dengang Kong Nebukadnezar af Babylonien sendte Jekonja, Jojakims søn, i eksil, indsatte han Zidkija, Josias' søn, som konge i Judas land. 2 Hverken Zidkija, hans hoffolk eller den del af befolkningen, der var tilbage i landet, ville høre på de budskaber fra Herren, som jeg gav dem.
Jeremias – Kapitel 38

Jeremias – Kapitel 38

Jeremias
1 Der var imidlertid fire mænd ved navn Shefatja, Gedalja, Jukal og Pashhur, som ønskede at lukke munden på mig. De havde jo hørt, hvordan jeg gang på gang havde advaret folket med det budskab, 2 som Herren havde givet mig: »De, der bliver i Jerusalem, vil dø af hungersnød eller sygdom eller blive dræbt i krigen. Men de, der overgiver sig til babylonierne, vil overleve.
Jeremias – Kapitel 39

Jeremias – Kapitel 39

Jeremias
1 I kong Zidkija af Judas niende regeringsår i den tiende måned kom kong Nebukadnezar af Babylonien med hele sin hær og belejrede Jerusalem. 2 På den niende dag i den fjerde måned i Zidkijas 11. regeringsår brød fjenden gennem bymuren.