Jeremias – Kapitel 20

Jeremias – Kapitel 20

Jeremias
1 Præsten Pashhur, Immers søn, der var sikkerhedschef i Herrens tempel, hørte Jeremias' ord. 2 Derfor arresterede han ham, lod ham piske og satte ham i gabestokken ved Benjaminporten ind til templet.
Jeremias – Kapitel 21

Jeremias – Kapitel 21

Jeremias
1 Kong Zidkija sendte senere Pashhur, Malkijas søn, og præsten Sefanja, Ma'asejas søn, til Jeremias med følgende anmodning: 2 »Bed Herren om at hjælpe os, for kong Nebukadnezar af Babylonien har belejret byen. Forhåbentlig vil Herren være barmhjertig og gøre et mirakel som i gamle dage, så Nebukadnezar bliver tvunget til at trække sine tropper tilbage.«
Jeremias – Kapitel 22

Jeremias – Kapitel 22

Jeremias
1 Herren sagde til mig: »Gå hen til paladset og sig til Judas konge, Jojakim: 2 Hør, hvad Herren siger til dig, Judas konge, som sidder på Davids trone. Lad også dine embedsmænd og alle andre i paladset høre det.
Jeremias – Kapitel 23

Jeremias – Kapitel 23

Jeremias
1 Herren, Israels Gud, siger: »Mit folks ledere fortjener deres straf. De skulle have været hyrder for min hjord, men har i stedet ført dem i ulykke, og de er årsag til, at hjorden bliver spredt for alle vinde. 2 I stedet for at føre dem til et trygt og sikkert sted, har de drevet dem mod død og undergang. Derfor vil jeg straffe dem for deres onde handlinger.
Jeremias – Kapitel 24

Jeremias – Kapitel 24

Jeremias
1 Efter at kong Nebukadnezar af Babylonien havde taget kong Jekonja af Juda til fange og sendt ham i landflygtighed til Babylon sammen med Judas ledende mænd og håndværkerne, gav Herren mig følgende syn: Jeg så to kurve med figner, der stod foran templet i Jerusalem. 2 I den ene kurv var der modne figner af højeste kvalitet, mens fignerne i den anden kurv var så dårlige, at de ikke kunne spises.
Jeremias – Kapitel 25

Jeremias – Kapitel 25

Jeremias
1 Det følgende budskab om Judas folk gav Herren mig i kong Jojakims, Josias' søns, fjerde regeringsår, det år, hvor Nebukadnezar blev konge over Babylonien. 2-3 Først sagde jeg til Jerusalems indbyggere og hele Judas folk: »I 23 år, fra kong Josias af Judas 13. regeringsår og indtil nu, har Herren givet mig mange budskaber. Jeg har trofast forkyndt jer hans ord, men I har nægtet at adlyde ham.
Jeremias – Kapitel 26

Jeremias – Kapitel 26

Jeremias
1 Det følgende budskab kom til mig fra Herren i kong Jojakims, Josias' søns, første regeringsår: 2 Først sagde Herren til mig: »Stil dig uden for Herrens tempel med et opråb til folket, der er kommet fra hele Juda for at tilbede. Sørg for at forkynde hele budskabet for dem, glem ikke et eneste ord.
Jeremias – Kapitel 27

Jeremias – Kapitel 27

Jeremias
1 Herren gav mig følgende budskab i begyndelsen af kong Zidkijas regeringsperiode: 2 »Lav et åg og spænd det fast over nakken med læderstropper.
Jeremias – Kapitel 28

Jeremias – Kapitel 28

Jeremias
1 Ved samme lejlighed, i kong Zidkija af Judas regeringstid, modsagde profeten Hananja, Azzurs søn fra Gibeon, mig offentligt i templet i præsternes og folkets påhør. Det var i den femte måned i kongens fjerde regeringsår. Hananja sagde: 2 »Herren, den Almægtige, Israels Gud, erklærer: Jeg vil fjerne den babyloniske konges åg fra jeres skuldre.
Jeremias – Kapitel 29

Jeremias – Kapitel 29

Jeremias
1-2 Nogen tid efter at kong Jekonja sammen med enkedronningen, hoffolkene, embedsmændene og håndværkerne var blevet deporteret fra Jerusalem til Babylon af Nebukadnezar, skrev jeg i Jerusalem et brev til lederne, præsterne, profeterne og de øvrige bortførte judæere.