Jeremias – Kapitel 10

Jeremias – Kapitel 10

Jeremias
1 Israels folk, hør hvad Herren har at sige: 2 »I må ikke dyrke de fremmede folkeslags guder eller følge deres skikke. Lad jer ikke skræmme af tegn i solen, månen eller stjernerne, selv om andre folk frygter for den slags.
Jeremias – Kapitel 11

Jeremias – Kapitel 11

Jeremias
1 Herren talte igen til mig og sagde: 2-3 »Mind Judas og Jerusalems indbyggere om de pagtsbetingelser, jeg forelagde jeres forfædre: Hvis I ikke overholder min pagt, bliver I ramt af min dom, for jeg er Herren, jeres Gud.
Jeremias – Kapitel 12

Jeremias – Kapitel 12

Jeremias
1 Herre, jeg ved godt, at retten altid er på din side i hvilken som helst sag. Men tillad mig alligevel at stille nogle spørgsmål angående retfærdighed: Hvordan kan det være, at det går de gudløse godt? Hvordan kan de troløse trives og være trygge? 2 Du har sat dem her på jorden, plantet dem som træer. Du lader dem slå rod, trives og bære frugt. De nævner dit navn, men er i virkeligheden ligeglade med dig.
Jeremias – Kapitel 13

Jeremias – Kapitel 13

Jeremias
1 Herren sagde til mig: »Gå hen og køb et lændeklæde af linned og tag det på, men lad være med at vaske det.« 2 Så købte jeg et lændeklæde af linned og bandt det om mig.
Jeremias – Kapitel 14

Jeremias – Kapitel 14

Jeremias
1 Engang, da der var tørke i landet, sagde Herren til mig: 2 »Judas folk er fortvivlede. Byernes travle liv er forsvundet, og folk sidder i støvet og sørger. Klageskrig stiger op til mig fra Jerusalem.
Jeremias – Kapitel 15

Jeremias – Kapitel 15

Jeremias
1 Herren svarede: »Om så selveste Moses eller Samuel gik i forbøn for disse mennesker, ville jeg ikke redde dem. Bort med dem! Jeg kan ikke holde ud at se på dem. 2 Hvis de spørger dig: ‘Hvor skal vi gå hen?’ så sig til dem fra mig: ‘Nogle er bestemt til at dø af sygdom, nogle vil blive dræbt i krigen, nogle vil dø af sult, og nogle vil blive ført i eksil.’
Jeremias – Kapitel 16

Jeremias – Kapitel 16

Jeremias
1 Ved en anden lejlighed sagde Herren til mig: 2 »Du skal ikke gifte dig og få børn her.
Jeremias – Kapitel 17

Jeremias – Kapitel 17

Jeremias
1 Åh, Judas folk, jeres ondskab er mejslet ind i jeres stenhårde hjerter og ridset med diamant på jeres altres horn. 2 I tænker ikke på andet end de afgudsaltre og Asherapæle, I har rejst under hvert et træ,
Jeremias – Kapitel 18

Jeremias – Kapitel 18

Jeremias
1 En dag sagde Herren til mig: 2 »Gå ned til pottemagerens værksted, så skal jeg fortælle dig noget.«
Jeremias – Kapitel 19

Jeremias – Kapitel 19

Jeremias
1 Herren sagde derpå til mig: »Gå hen og køb en lerkrukke hos pottemageren. Tag så nogle af folkets politiske og religiøse ledere med dig 2 og gå ud i Hinnoms søns dal med krukken, tæt ved Potteskårsporten. Derude skal du overbringe dem følgende budskab: