Indledning til Jeremias

Indledning til Jeremias

Jeremias
Forfatter og datering: Bogens profetiske budskaber stammer fra en periode på ca. 40 år fra 627-586 f.Kr. Jeremias levede stort set samtidig med Zefanias og Habakkuk. Han var præst af Hilkijas slægt, men Gud kaldte ham til profet, et kald som Jeremias kæmpede med hele sit liv, indtil han døde i eksil i Egypten. Det var Baruk, som nedskrev budskaberne efter Jeremias' diktat. Budskaberne er ikke nedskrevet i kronologisk rækkefølge. Indhold: Bogen kan opdeles i seks afsnit: 1. Jeremias' kaldelse (kap. 1,1-19), 2. Domsprofetier over Juda (kap. 2-35), 3. Begivenheder i Jeremias' eget liv (kap. 36-38), 4. Jerusalems fald og resultatet deraf (kap. 39-45), 5. Domsprofetier over fremmede folkeslag (kap. 46-51) og 6. Et historisk efterskrift om Jerusalems fald, templets ødelæggelse og folkets deportation til Babylonien under kong Nebukadnezar (kap. 52). Det er ofte uklart, hvornår Herren taler direkte, og hvornår Jeremias taler på egne vegne eller indirekte giver udtryk for Guds tale, men vi har forsøgt så godt som muligt at klargøre, hvem der taler. Budskab: Fra begyndelsen søgte Jeremias at overbevise folket om, at de ikke kunne klare sig imod deres fjender blot ved deres rigdom, deres hær, deres diplomater eller deres religion. Hans opgave var at kalde folket til omvendelse, en opgave han udførte med nidkærhed og inderlig kærlighed, selvom folk hånede og forfulgte ham. Mod slutningen af sin tjeneste oplevede profeten med sorg, at en række af hans profetier gik i opfyldelse. Flere af Jeremias' profetier peger frem mod en tid, hvor Gud vil oprette en ny pagt med sit folk. Han vil skrive sin lov i deres hjerter, så det at gøre hans vilje bliver en hjertesag i stedet for et ydre ritual. Jeremias' budskab er således også et budskab om håb. Selv om Israel har forkastet Gud, har Gud ikke forkastet sit folk. Han lover at vise dem barmhjertighed igen og frelse dem fra undergang.
Jeremias – Kapitel 1

Jeremias – Kapitel 1

Jeremias
1 Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for mig. Jeg hedder Jeremias, er præst og søn af Hilkija, og jeg kommer fra Anatot i Benjamins land. 2 Herren begyndte at tale til mig i kong Josias af Judas 13. regeringsår,
Jeremias – Kapitel 2

Jeremias – Kapitel 2

Jeremias
1 Herren sagde til mig, 2 at jeg skulle gå ud i Jerusalems gader og bekendtgøre følgende budskab: »Hør hvad Herren siger: Israel, mit folk, jeg husker, hvor hengiven du var i begyndelsen. Som nygift brud var du fuld af kærlighed til mig, og du fulgte mig gennem den golde ørken.
Jeremias – Kapitel 3

Jeremias – Kapitel 3

Jeremias
1 »Hvis en mand har skilt sig fra sin kone, og hun derefter gifter sig med en anden, kan han så bare uden videre tage hende til nåde igen? Ville det ikke gøre landet urent? Mit folk, I har været mig utro med mange elskere. Tror I så, at I uden videre kan komme tilbage til mig? 2 Se jer omkring. Er der en bakketop tilbage i landet, hvor I ikke har hengivet jer til jeres afguder? Som en beduin, der venter på sit offer i ørkenen, som en luder, der sidder i vejkanten og venter på kunder, sådan har I været ivrige efter at være mig utro. I har forurenet landet med jeres gemene, religiøse prostitution.
Jeremias – Kapitel 4

Jeremias – Kapitel 4

Jeremias
1 Åh, mit folk, Israel, vend tilbage til mig. Hvis I skiller jer af med jeres væmmelige afguder, hvis I holder op med at gå jeres egne veje, 2 hvis I sværger på, at I fra nu af vil handle retfærdigt og ærligt, så vil I blive redskab til, at min velsignelse når ud til folkeslagene, og de vil glæde sig over mig.
Jeremias – Kapitel 5

Jeremias – Kapitel 5

Jeremias
1 Herren fortsatte: »Gå en tur gennem Jerusalems gader og torve og se jer godt omkring. Hvis I kan finde bare én, der er ærlig og søger sandheden, vil jeg skåne byen. 2 Selv når de sværger ved den levende Gud, lyver de.«
Jeremias – Kapitel 6

Jeremias – Kapitel 6

Jeremias
1 Flygt fra Jerusalem, benjaminitter! Blæs alarm i Tekoa, send advarselssignal fra Bet-ha-Kerem. En mægtig hær er på vej fra nord, parat til at angribe mit folk. 2 Jeg tilintetgør Jerusalem, den smukke og forfinede by.
Jeremias – Kapitel 7

Jeremias – Kapitel 7

Jeremias
1-3 Derpå sagde Herren til mig, at jeg skulle gå hen og stille mig ved indgangen til templet og forkynde følgende budskab: »Hør, hvad Herren, den Almægtige, Israels Gud, har at sige til Judas folk, som er kommet her for at tilbede ham: Tag afstand fra jeres onde handlinger og begynd at leve efter min vilje. Så skal I få lov til at blive boende i landet.
Jeremias – Kapitel 8

Jeremias – Kapitel 8

Jeremias
1 Når fjenderne kommer, vil de åbne gravene, hvor Judas konger, stormænd, præster, profeter og andre ligger. 2 De vil sprede deres knogler ud på jorden, så de ligger utildækket under solen og månen og stjernerne, som de i sin tid tilbad og søgte råd hos. Der vil de ligge og blive til gødning.
Jeremias – Kapitel 9

Jeremias – Kapitel 9

Jeremias
1 Havde jeg bare en hytte i ørkenen, ville jeg rejse derhen og forsøge at glemme det folk, som har været utro mod Gud og gjort oprør imod ham. 2 Herren sagde om sit folk: »De går altid rundt med en løgn på læben, parat til at sende den af sted som en pil, der ligger klar på buestrengen. Sandheden er kuet af bedrageriet. De begår den ene uret efter den anden og skænker mig ikke en tanke.