Indledning til Hoseas

Indledning til Hoseas

Hoseas
Forfatter og datering: Profeten Hoseas levede på samme tid som Amos, Esajas og Mika. Det første budskab fik han fra Herren, mens Jeroboam II var konge i Israel (782-753 f.Kr.), det sidste efter at Hizkija var blevet konge i Juda (716 f.Kr.) Hoseas var altså vidne til Nordrigets (Israels) undergang og Samarias fald i 721 f.Kr. Ud over de oplysninger, som bogen selv giver, ved man intet om profeten. Selv om Hoseas egentlig kom fra Nordriget, flyttede han sikkert til Sydriget, mens Uzzija var konge dér (767-740 f.Kr.) Indhold og budskab: Hoseas forkyndte Guds trofasthed over for sit folk og folkets troløshed overfor Gud. Det misforhold demonstrerede han blandt andet gennem sit ægteskab med troløse kvinder. Men eftersom folket nægtede at omvende sig fra deres afgudsdyrkelse og umoralitet, måtte straffen ramme dem. Gud er dog stadig trofast imod sit folk og ønsker at frelse dem.
Hoseas – Kapitel 1

Hoseas – Kapitel 1

Hoseas
1-2 Hoseas, Be'eris søn, modtog følgende profetiske budskaber fra Herren, mens henholdsvis Uzzija, Jotam, Ahaz og Hizkija var konge i Juda. Herren begyndte at tale til Hoseas, mens Jeroboam II, søn af Joash, var konge i Israel. Han sagde: »Gå hen og gift dig med en prostitueret, som har uægte børn. Det er et billede på Israels folk, som er mig utro, idet de har forladt mig for at tilbede fremmede guder.«
Hoseas – Kapitel 2

Hoseas – Kapitel 2

Hoseas
1 Men engang vil israelitterne igen blive et folk så talrigt som sandet på stranden. Og på det sted, hvor der blev sagt til dem: ‘I er ikke mit folk’, skal der siges til dem: ‘I er den levende Guds børn’. 2 Da skal Juda og Israel igen forenes og have fælles leder, og de skal vokse til en stærk nation. Jizre'el-dagen bliver en stor dag!
Hoseas – Kapitel 3

Hoseas – Kapitel 3

Hoseas
1 Så sagde Herren til mig: »Gå igen hen og forelsk dig i en kvinde, som har en elsker og er utro over for sin mand. For på samme måde viser jeg min kærlighed til Israel, selvom de har været mig utro og givet sig hen til afguderne, som de elsker at give rosinkager.« 2 Så købte jeg hende for 15 sølvstykker og halvanden tønde byg.
Hoseas – Kapitel 4

Hoseas – Kapitel 4

Hoseas
1 Israelitter, hør, hvad Herren har at sige. Han fører sag imod jer, for der er hverken sandhed, troskab eller kendskab til Gud i jeres land. 2 I sværger og lyver, myrder, stjæler og er utro. Overalt er der vold, det ene mord følger det andet.
Hoseas – Kapitel 5

Hoseas – Kapitel 5

Hoseas
1 Lyt til mig, I præster! Hør godt efter, israelitter! Mærk jer mine ord, I, som har magten! I er dømt, for I lagde en fælde på Mitzpas høj og spredte et net ud på Tabors bjerg. 2 I har dækket landet med et tykt lag synd, og det vil jeg straffe jer for.
Hoseas – Kapitel 6

Hoseas – Kapitel 6

Hoseas
1 »Kom!« siger de. »Vi må hellere vende os til Herren! Når han har sønderrevet os, kan han vel også helbrede os. Når han har slået os, må det være ham, der skal forbinde vores sår. 2 Det kan ikke vare længe, før han genopretter os, så vi kan leve i hans nærhed.
Hoseas – Kapitel 7

Hoseas – Kapitel 7

Hoseas
1 Når jeg prøver at kurere Israel, kommer Efraims ondskab klart til syne, og Samarias synder kommer frem i lyset, for de er fulde af løgn og bedrag. Der begås indbrud i husene, og man bliver overfaldet på gaden. 2 De tænker ikke på, at jeg ser dem. Deres syndige handlinger tårner sig op omkring dem og stirrer mig i øjnene.
Hoseas – Kapitel 8

Hoseas – Kapitel 8

Hoseas
1 Herren siger: »Blæs alarm! Som en ørn svæver fjenden over mit folk klar til angreb, fordi de brød min pagt og overtrådte mine befalinger. 2 De kalder mig deres Gud og hævder at kende mig,
Hoseas – Kapitel 9

Hoseas – Kapitel 9

Hoseas
1 Israels folk, hold op med jeres høstfester. I må ikke holde larmende fester og ofre til afguderne på tærskepladserne for at få en god høst eller takke for høsten, sådan som de andre folkeslag gør. I har forladt jeres Gud for at give jer hen til en afgud og tage imod hans gaver. 2 Men jeres tærskepladser og vinperser vil ikke give tilstrækkeligt med korn og druesaft.