Indledning til Haggaj

Indledning til Haggaj

Haggaj
Historisk baggrund: Profeten Haggaj, der var samtidig med profeten Zakarias, forkyndte sit budskab til Judas ledere i kong Dareios af Persiens andet regeringsår, 520 f.Kr. Indhold og budskab: Haggajs særlige ærinde bestod i at opmuntre den rest af folket, som nogle år tidligere var vendt tilbage fra eksilet i Babylon, til at genoptage arbejdet med at opbygge templet. Bogen består af fire profetiske budskaber, som Haggaj modtog i løbet af fire måneder. Budskaberne havde den ønskede effekt, for det nye, men beskedne, tempel blev indviet fire år senere, nemlig i år 516 f.Kr. Haggaj understreger vigtigheden af, at Guds folk prioriterer rigtigt: Gud først, og derefter dem selv. Når de følger den regel, lover Gud sin velsignelse og sit nærvær.
Haggaj – Kapitel 1

Haggaj – Kapitel 1

Haggaj
1 Profeten Haggaj modtog følgende budskab fra Herren den første dag i den sjette måned af kong Dareios' andet regeringsår. Haggaj fik besked på at give det videre til Judas guvernør, Zerubbabel, søn af Shealtiel, og ypperstepræsten Josva, søn af Jotzadak. 2 »Hør hvad Gud, den Almægtige, siger: Hvorfor siger folk, at tiden endnu ikke er inde til at genopbygge mit tempel?
Haggaj – Kapitel 2

Haggaj – Kapitel 2

Haggaj
1 Den 21. dag i den syvende måned talte Herren igen til Haggaj: 2 »Sig til Zerubbabel, Josva og resten af folket: