Ester – Kapitel 10

Ester – Kapitel 10

Ester
1 Kong Xerxes udskrev skat ud over hele sit rige helt ud til de fjerneste kyster. 2 Alle hans bedrifter står optegnet i det medisk-persiske riges krønikebog, som også indeholder en skildring af Mordokajs betydning og den magt, som kongen gav ham.