Indledning til Ester

Indledning til Ester

Ester
Forfatter og datering: Bogen er sandsynligvis skrevet i sidste halvdel af 5. årh. f.Kr. af en ukendt jøde bosiddende i det persiske rige. Historisk baggrund: De begivenheder, der fortælles om her, fandt sted, mens Xerxes var konge i Persien, nærmere betegnet fra hans 3. til 12. regeringsår, dvs. i perioden 484-475 f.Kr. Det var efter, at den første gruppe jøder var vendt hjem til Israel under Zerubbabel og havde genopbygget templet. Men det var før, Ezra vendte tilbage med endnu en stor gruppe. Der var således stadig mange jøder i det persiske rige. På trods af de mange års eksil holdt jøderne fast ved deres traditioner og deres tro på Gud. De ville ikke tilbede jordiske konger eller højtstående ledere, og de holdt fast ved deres spiseregler og særlige levevis. Den indflydelsesrige Haman blev vred over, at jøderne ikke ville bøje sig i støvet for ham, og folk i almindelighed var skeptiske over for jøderne, fordi de holdt sig for sig selv. Indhold og budskab: Ligesom Josef blev solgt som slave og sendt til et fremmed land, men netop derfor blev Guds redskab til frelse for sin familie og sit folk, således blev den forældreløse Ester Guds redskab til frelse for sit folk. Både Josef og Ester opnåede kongens gunst ved Guds hjælp, og de brugte deres indflydelse med visdom. Ester fik gode råd af sin fætter og plejefar, Mordokaj. Til minde om Guds redning af sit folk begyndte jøderne at fejre Purimfesten, som stadig fejres den dag i dag. Selv om der intet nævnes direkte om Gud eller jødernes gudsdyrkelse i bogen, beskrives det, hvordan de søger hjælp hos Gud gennem bøn og faste, og efter deres redning holder de takkefest. Mordokaj udtrykker Guds virke i baggrunden på følgende måde: »Hvem ved, om du ikke netop blev dronning for at kunne gøre noget i denne alvorlige situation.« (4,14).
Ester – Kapitel 1

Ester – Kapitel 1

Ester
1 Kong Xerxes af Persien regerede over et mægtigt rige, der strakte sig fra Indien mod øst til Nubien mod vest. Det var opdelt i 127 provinser. 2-4 Engang, da kongen opholdt sig i et af sine paladser i byen Susa, besluttede han at indkalde alle sine provinsguvernører, embedsmænd og militære ledere fra hele det medisk-persiske rige til en konference, der varede i seks måneder. Det var i hans tredje regeringsår. Under konferencen beværtede kongen dem godt, og han demonstrerede med stolthed sin utrolige magt og rigdom.
Ester – Kapitel 2

Ester – Kapitel 2

Ester
1 Nogen tid senere havde kongens vrede fortaget sig. Han tænkte over, hvad Vashti havde gjort, og fortrød den lov, han havde udstedt. 2 Da sagde kongens rådgivere: »Lad os finde nogle smukke unge piger til kongen.
Ester – Kapitel 3

Ester – Kapitel 3

Ester
1 Kort tid efter forfremmede kong Xerxes en mand ved navn Haman til premierminister, og han blev således den øverste mand i riget næst efter kongen. 2 Alle kongens ansatte knælede ned og hyldede ham, når han gik forbi, for det havde kongen befalet. Men Mordokaj nægtede at gøre det, fordi han var jøde.
Ester – Kapitel 4

Ester – Kapitel 4

Ester
1 Da Mordokaj hørte om Hamans planer, flængede han i fortvivlelse sit tøj og klædte sig i sæk og aske. Derefter gik han rundt i byen og jamrede højt og hjerteskærende. 2 Da han kom hen på pladsen foran paladsets port, blev han stående dér, for det var forbudt at gå ind i paladset med sørgetøj på.
Ester – Kapitel 5

Ester – Kapitel 5

Ester
1 To dage senere iførte Ester sig sin dronningekåbe og gik ind i den inderste gård og stillede sig foran indgangen til tronsalen. Derinde sad kongen på tronen, og han kunne se dem, der opholdt sig udenfor. 2 Da han fik øje på Ester, rakte han guldscepteret frem imod hende, og hun gik frem mod ham og rørte ved spidsen af scepteret.
Ester – Kapitel 6

Ester – Kapitel 6

Ester
1 Den nat kunne kongen ikke falde i søvn. Derfor sendte han bud efter rigets krønikebog og bad om at få læst op af bogen. 2 Det stykke, der blev læst, indeholdt beretningen om, hvordan Mordokaj havde angivet de to kongelige portvagter Bigtana og Teresh, der i sin tid havde lavet en sammensværgelse i den hensigt at myrde kongen.
Ester – Kapitel 7

Ester – Kapitel 7

Ester
1 Om aftenen sad kongen og Haman endnu en gang til fest hos dronning Ester. 2 Mens de drak af vinen, spurgte kongen igen: »Hvad har du på hjerte, dronning Ester? Fortæl mig nu, hvad du ønsker. Jeg giver dig det, om det så er det halve kongerige!«
Ester – Kapitel 8

Ester – Kapitel 8

Ester
1 Samme dag beslaglagde kong Xerxes alt, hvad der havde tilhørt jødernes fjende, Haman, og overdrog det hele til dronning Ester. Dernæst blev Mordokaj ført frem for kongen, for Ester havde i mellemtiden fortalt ham, at han var hendes plejefar. 2 Kongen havde taget sin signetring fra Haman og gav den nu til Mordokaj og gjorde ham dermed til premierminister. Ester overlod også til sin plejefar at bestyre al den ejendom, som havde tilhørt Haman.
Ester – Kapitel 9

Ester – Kapitel 9

Ester
1 Den 13. dag i den 12. måned kom, dagen, som jødernes fjender havde set frem til, hvor Hamans lov om jødemassakren trådte i kraft. Men det gik ikke som fjenderne havde håbet, tværtimod. 2 Jøderne i de forskellige byer sluttede sig sammen i en forenet front for at gå til modangreb på deres fjender. Alle var fyldt med ærefrygt for jøderne, og ingen kunne holde stand imod dem.