Indledning til Daniel

Indledning til Daniel

Daniel
Forfatter og datering: Der findes vægtige argumenter for, at Daniel selv er forfatter til bogen - trods nyere påstande om, at den er skrevet langt senere end traditionelt antaget. Den er formentlig skrevet kort før Daniels død i Babylon og kort efter, at perserkongen Kyros erobrede byen i år 539 f.Kr. Historisk baggrund: Som ung blev Daniel sammen med mange andre judæere bortført til Babylon, hvor han kom i kongens tjeneste og hurtigt steg i graderne som følge af sin fromhed, redelighed og gudgivne evne til at tyde drømme. Ved det babyloniske riges fald i 539 f.Kr. var Daniel den mægtigste embedsmand, og han beholdt sin høje rang under perserkongen, der senere, formentlig under Daniels indflydelse, gav jøderne hjemrejsetilladelse i 538 f.Kr. Indhold: Bogen består af to dele: Først en historisk del (kap. 1-6), der i en række indbyrdes uafhængige beretninger giver glimt af Daniels og hans tre venners oplevelser i Babylon under henholdsvis Nebukadnezars, Belshazzars og Dareios' styre. Dernæst en profetisk del (kap. 7-12), bestående af tre syner og et længere profetisk udsagn, som peger helt frem mod verdens ende. Budskab: Daniel understreger Guds suverænitet over historien og hans brug af mennesker og riger i sin plan. Stormagter kommer og går, men Gud er den samme, og han vil gennem Messias besejre ondskaben i verden og frelse dem, der tror på ham.
Daniel – Kapitel 1

Daniel – Kapitel 1

Daniel
1 I kong Jojakim af Judas tredje regeringsår kom Babylons konge, Nebukadnezar, med sin hær og belejrede Jerusalem, 2-4 og Herren hjalp ham, så Jojakim måtte overgive sig. Derefter tog Nebukadnezar de hellige kar fra Herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin guds skatkammer. Han tog også en del unge mænd fra kongehuset og de fornemste familier i Israel med sig til Babylon. Da han var kommet hjem, befalede han sin hofmarskal, Ashpenaz, at udvælge nogle af de unge mænd og undervise dem i tre år i kaldæisk sprog og kultur. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærenemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads.
Daniel – Kapitel 2

Daniel – Kapitel 2

Daniel
1 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar nogle drømme, der gjorde ham så urolig, at han ikke kunne sove. 2 Han sammenkaldte da alle sine astrologer, præster og vismænd og bad dem fortælle, hvad han havde drømt.
Daniel – Kapitel 3

Daniel – Kapitel 3

Daniel
1 Kong Nebukadnezar lod fremstille en forgyldt statue, der var 60 alen høj og 6 alen bred, og den blev opstillet på Durasletten i provinsen Babylon. 2 Derpå sendte han bud til alle sine statholdere, generaler, administratorer, rådgivere, skatmestre, dommere, jurister og andre embedsmænd i provinsen og inviterede dem til indvielse af statuen.
Daniel – Kapitel 4

Daniel – Kapitel 4

Daniel
1 Jeg, Nebukadnezar, levede en magelig og ubekymret tilværelse her i mit palads. 2 Men en nat havde jeg en drøm, som forfærdede mig, og de syner, jeg så, gjorde mig skrækslagen.
Daniel – Kapitel 5

Daniel – Kapitel 5

Daniel
1 Kong Belshazzar af Babylonien holdt engang en stor fest for 1000 af sine højtstående embedsmænd, og de tog rigeligt for sig af de våde varer. 2 Påvirket af vinen gav Belshazzar ordre til, at man skulle hente de guld- og sølvbægre, som hans berømte forgænger, Nebukadnezar, havde taget som krigsbytte fra templet i Jerusalem, så han selv, hans embedsmænd, hans koner og medhustruer kunne drikke af dem.
Daniel – Kapitel 6

Daniel – Kapitel 6

Daniel
1 Efter Belshazzars død overtog mederen Dareios magten over det babyloniske storrige i en alder af 62 år. 2 Han opdelte riget i 120 provinser og indsatte en guvernør i hver provins.
Daniel – Kapitel 7

Daniel – Kapitel 7

Daniel
1 I kong Belshazzar af Babyloniens første regeringsår fik Daniel selv en profetisk drøm. Han skrev hovedindholdet af drømmen ned: 2 I mit natlige drømmesyn så jeg vindene fra de fire verdenshjørner piske det store hav i oprør,
Daniel – Kapitel 8

Daniel – Kapitel 8

Daniel
1 I kong Belshazzars tredje regeringsår fik jeg, Daniel, en ny drøm med endnu et syn. 2 I drømmesynet fandt jeg mig selv stående ved Ulaj-kanalen i den befæstede by Susa i provinsen Elam.
Daniel – Kapitel 9

Daniel – Kapitel 9

Daniel
1 Imidlertid blev mederen Dareios, Xerxes' søn, konge over det babyloniske rige. 2 I det første år af hans regeringstid bemærkede jeg, Daniel, det sted i skrifterne, hvor der ifølge Herrens ord til profeten Jeremias står, at Jerusalem skulle ligge øde i 70 år.