5. Mosebog – Kapitel 10

5. Mosebog – Kapitel 10

5. Mosebog
1 Herren sagde til mig, at jeg skulle lave to nye stentavler ligesom dem, jeg slog i stykker, og en trækasse til at opbevare tavlerne i. Derefter skulle jeg gå op på bjerget igen, 2 så han på de nye tavler kunne skrive de samme bud, der stod på de oprindelige tavler. De nye tavler skulle fremover opbevares i kassen.
5. Mosebog – Kapitel 11

5. Mosebog – Kapitel 11

5. Mosebog
1 I skal elske Herren, jeres Gud, og altid adlyde alle hans befalinger og lovbud. 2 Det er til jer, jeg taler, ikke til jeres efterkommere, for de har ikke som jer erfaret Herrens straf, storhed og vældige magt.
5. Mosebog – Kapitel 12

5. Mosebog – Kapitel 12

5. Mosebog
1 De følgende befalinger skal I adlyde fremover i det land, som Herren, jeres fædres Gud, har lovet at give jer: 2 I skal ødelægge de fremmede folkeslags offersteder overalt i landet, på bjergene, på højene og under de store træer.
5. Mosebog – Kapitel 13

5. Mosebog – Kapitel 13

5. Mosebog
1 I skal adlyde alle de befalinger, jeg pålægger jer. I må hverken trække noget fra eller lægge noget til. 2 Hvis der findes en profet iblandt jer, eller en, der ved hjælp af drømme udtaler sig om fremtiden,
5. Mosebog – Kapitel 14

5. Mosebog – Kapitel 14

5. Mosebog
1 I er Guds børn. Derfor må I ikke snitte jer selv til blods eller barbere ansigtshåret af for at vise jeres sorg over en, der er død, sådan som de andre folkeslag gør. 2 Nej, I skal være et helligt folk, indviet til Herren alene, for han har udvalgt jer blandt alle folk på jorden til at være hans ejendomsfolk.
5. Mosebog – Kapitel 15

5. Mosebog – Kapitel 15

5. Mosebog
1 Hvert syvende år skal I eftergive al gæld. 2-3 Enhver kreditor skal annullere gældsbeviset og eftergive den landsmand, som måtte skylde ham noget, men ikke den fremmede iblandt jer, for i det år løser Herren alle israelitter fra deres gældsforpligtelser.
5. Mosebog – Kapitel 16

5. Mosebog – Kapitel 16

5. Mosebog
1 Husk altid at fejre påskefesten i aviv måned til minde om den nat, da Herren jeres Gud førte jer ud af Egypten. 2 Offerdyret skal tages fra småkvæget eller hornkvæget. Efter at I har bragt dyret til helligdommen og slagtet det,
5. Mosebog – Kapitel 17

5. Mosebog – Kapitel 17

5. Mosebog
1 De får, geder eller okser, I ofrer til Herren, må ikke være syge eller have fysiske skavanker. Den slags bryder Herren sig ikke om. 2-3 Hvis I hører om nogle mænd eller kvinder i landets byer, der har brudt den pagt, I har sluttet med Herren, jeres Gud, og trodset hans befaling ved at dyrke afguder eller tilbede solen, månen eller stjernerne,
5. Mosebog – Kapitel 18

5. Mosebog – Kapitel 18

5. Mosebog
1 Husk, at præsterne og de øvrige levitter ikke får nogen jord tildelt som resten af Israels folk. Præsterne og levitterne skal leve af de offergaver, som folket bringer til helligdommen. 2 De må ikke eje jord som deres landsmænd. De skal sætte deres lid til Herren, og han har lovet at sørge for dem.
5. Mosebog – Kapitel 19

5. Mosebog – Kapitel 19

5. Mosebog
1 Når Herren, jeres Gud, har udryddet landets befolkning, og I slår jer ned i deres byer og huse, 2-3 skal I udvælge tre tilflugtsbyer, hvor drabsmænd kan søge tilflugt. Opdel landet i tre distrikter med en tilflugtsby i hvert distrikt, og sørg for, at vejene dertil er farbare.