Indledning til 5. Mosebog

Indledning til 5. Mosebog

5. Mosebog
Forfatter og datering: Se indledningen til Første Mosebog. Indhold: Bogen består af en række af Moses' taler til Israels folk, inden de fra Moabs sletter gik over Jordanfloden ind i Kana'an. Talerne, som er holdt i en varm, personlig stil, er et tilbageblik over vandringen i ørkenen og en påmindelse om Guds pagt med sit folk. 5. Mosebog er en bekræftelse af Guds pagt med sit folk, og pagtens betingelser bliver igen understreget: Hvis folket adlyder Herrens love, vil de blive velsignet i det nye land, men hvis de er ulydige, vil de komme under Guds dom og blive fordrevet fra landet (kap. 4,1-40, kap. 8 og 27-30). Moses opfordrer folket til tro, lydighed og genindvielse til den opgave, Gud har givet dem, hvorefter han leder folket i tilbedelse og sang. Derefter udpeger Moses Josva til sin efterfølger og går så op på Nebos bjerg, hvorfra han kaster et sidste blik ind i det land, Gud havde lovet at give dem. Budskab: Den røde tråd i bogen er Guds trofasthed og magt til at redde og bevare sit folk. Et tilbageblik på folkets historie viser, at Gud var med dem selv i de mørkeste timer, og at han midt i mørket gav dem håb for fremtiden. Guds folk må besinde sig og indvi sig i tro og lydighed på ny. Bogens nøgleord, som Jesus senere kaldte »Toraens største bud«, findes i kap. 6,5: »Du skal elske og tjene Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med alle dine tanker, med hele dit liv og al din styrke!«
5. Mosebog – Kapitel 1

5. Mosebog – Kapitel 1

5. Mosebog
1 I denne bog er de ord nedskrevet, som Moses talte til Israels folk, mens de opholdt sig på Moabs ubeboede sletter øst for Jordanfloden, omkranset af byerne Suf, Paran, Tofel, Laban, Hatzerot og Di-Zahab. 2 Stedet ligger 11 dagsrejser fra Horebs bjerg via Kadesh-Barnea og Seirs bjerge,
5. Mosebog – Kapitel 2

5. Mosebog – Kapitel 2

5. Mosebog
1 På Herrens befaling vendte vi så tilbage til ørkenen og gik sydpå i retning af Det Røde Hav. I mange år vandrede vi rundt i ørkenområdet vest for Seirs bjerge. 2 Til sidst sagde Herren:
5. Mosebog – Kapitel 3

5. Mosebog – Kapitel 3

5. Mosebog
1 Vi satte derefter kursen nordpå mod Bashan, hvor kong Og straks mobiliserede sin hær og rykkede ud mod os ved byen Edrei. 2 Men Herren sagde til mig: ‘Du skal ikke være bange. Jeg vil udlevere kongen og hans hær og hele hans land til jer. Du skal gøre med ham, som du gjorde med amoritternes kong Sihon af Heshbon.’
5. Mosebog – Kapitel 4

5. Mosebog – Kapitel 4

5. Mosebog
1 Moses fortsatte sin tale: »Israels folk, lyt omhyggeligt til de love og forordninger, jeg her pålægger jer at overholde, så I kan blive i live og gå ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud, vil give jer. 2 I må ikke lægge noget til eller trække noget fra, men I skal adlyde de her befalinger, som kommer fra Herren, jeres Gud.
5. Mosebog – Kapitel 5

5. Mosebog – Kapitel 5

5. Mosebog
1 Moses kaldte hele Israels folk sammen og sagde til dem: »Lyt nu omhyggeligt til de love, Gud har givet jer, så I lærer dem og adlyder dem. 2 Ved Horebs bjerg sluttede Herren, vores Gud, en pagt,
5. Mosebog – Kapitel 6

5. Mosebog – Kapitel 6

5. Mosebog
1 Herren, jeres Gud, har befalet mig at undervise jer om hans love, for at I skal adlyde dem i det land, I snart skal tage i besiddelse. 2 I skal vise ærefrygt for Herren, jeres Gud, så I selv, jeres børn og børnebørn livet igennem adlyder alle hans befalinger. Gør I det, vil I få et godt og langt liv.
5. Mosebog – Kapitel 7

5. Mosebog – Kapitel 7

5. Mosebog
1 Moses fortsatte: »Herren, jeres Gud, vil føre jer ind i det land, I skal tage i besiddelse, og drive syv folkeslag, der er langt stærkere og mægtigere end jer, på flugt foran jer. Det er hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne. 2 Når Herren, jeres Gud, har udleveret dem til jer, skal I udrydde dem totalt. I må ikke skåne nogen af dem eller slutte fred med dem.
5. Mosebog – Kapitel 8

5. Mosebog – Kapitel 8

5. Mosebog
1 I skal nøje overholde alle de befalinger, jeg i dag pålægger jer. Gør I det, vil I få lov at tage det land i besiddelse, Herren lovede jeres forfædre, og I vil få et godt liv og blive et stort folk. 2 Husk på, hvordan Herren i 40 år førte sit folk gennem ørkenen for at ydmyge dem og sætte dem på prøve, for at se, om de var villige til at adlyde ham.
5. Mosebog – Kapitel 9

5. Mosebog – Kapitel 9

5. Mosebog
1 Hør efter, Israels folk! Nu er det tid at gå over Jordanfloden og erobre landet fra folkeslagene på den anden side. De er større og stærkere end jer og bor i byer med himmelhøje mure. 2 Blandt dem bor de frygtede anakitter, kæmper, som siges at være uovervindelige.