4. Mosebog – Kapitel 30

4. Mosebog – Kapitel 30

4. Mosebog
1 Moses overbragte israelitterne alle disse forskrifter, som Herren havde givet ham. 2 Moses gav stammelederne følgende instrukser: »Herren har befalet:
4. Mosebog – Kapitel 31

4. Mosebog – Kapitel 31

4. Mosebog
1 Herren sagde nu til Moses: 2 »Jeg vil, at du skal straffe midjanitterne, fordi de lokkede Israels folk til at dyrke afguder. Dette bliver din sidste opgave, inden du skal dø.«
4. Mosebog – Kapitel 32

4. Mosebog – Kapitel 32

4. Mosebog
1 Rubens og Gads stammer havde masser af kvæg, og da de opdagede, hvor velegnet Jazers og Gileads land var til kvægavl, 2 henvendte deres ledere sig til Moses og præsten Eleazar og de øvrige stammeledere og sagde:
4. Mosebog – Kapitel 33

4. Mosebog – Kapitel 33

4. Mosebog
1 Her følger en beskrivelse af israelitternes rejserute fra det tidspunkt, Moses og Aron førte dem ud af Egypten. 2 På Herrens befaling havde Moses nedskrevet navnene på alle de steder, hvor de slog lejr på vejen til Kana'an.
4. Mosebog – Kapitel 34

4. Mosebog – Kapitel 34

4. Mosebog
1-2 Gennem Moses gav Herren israelitterne følgende besked: »I står nu på tærskelen til Kana'ans land. Jeg giver jer hele dette land, og det skal være jeres hjemland.
4. Mosebog – Kapitel 35

4. Mosebog – Kapitel 35

4. Mosebog
1 Mens israelitterne stadig lå i lejr på Moabs sletter langs Jordanfloden over for Jeriko, sagde Herren til Moses: 2 »Sig til folket, at de skal overdrage nogle af deres byer med omliggende græsmarker til levitterne.
4. Mosebog – Kapitel 36

4. Mosebog – Kapitel 36

4. Mosebog
1 Familieoverhovederne i Gileads slægt kom nu til Moses og folkets ledere med et problem. De sagde: 2 »Herren har befalet dig at lade Israels folk fordele landet ved lodtrækning, og du har givet os besked på at overdrage vores slægtning Zelofhads jord til hans døtre.