4. Mosebog – Kapitel 20

4. Mosebog – Kapitel 20

4. Mosebog
1 Det var i årets første måned, at Israels folk nåede frem til Zins ørken. Mens de lå i lejr ved Kadesh, døde Mirjam og blev begravet. 2-3 Der var næsten ingen vand på stedet, og derfor begyndte folket igen at klage til Moses og Aron. »Gid vi var døde, dengang Herren slog en masse israelitter ihjel,« jamrede de.
4. Mosebog – Kapitel 21

4. Mosebog – Kapitel 21

4. Mosebog
1 Da kongen af Arad i Negev hørte, at israelitterne kom op ad vejen mod Atarim, samlede han sin hær og angreb dem, og det lykkedes ham at tage en del af dem til fange. 2 Da lovede Israels folk højt og helligt Herren, at hvis han ville hjælpe dem med at besejre kongen af Arad og hans hær, ville de totalt udslette alle de kana'anæiske byer i området uden at tage noget bytte til sig selv.
4. Mosebog – Kapitel 22

4. Mosebog – Kapitel 22

4. Mosebog
1 Israelitterne brød op fra Bashan og tog sydpå igen. Da de nåede Moabs højslette øst for Jordanfloden over for Jeriko, slog de lejr der. 2-4 På det tidspunkt var Balak, en søn af Zippor, konge over Moab. Da han blev klar over, hvor talrige israelitterne var, og hvordan de havde udryddet amoritterne, blev både han og hans folk skrækslagne. Balak klagede sin nød til midjanitternes ledere: »Denne enorme menneskemængde vil gøre det fuldstændig af med os, som når en stor flok køer spiser græsset på marken rub og stub.«
4. Mosebog – Kapitel 23

4. Mosebog – Kapitel 23

4. Mosebog
1 Da sagde Bileam til kongen: »Byg syv altre her og bring mig syv tyre og syv væddere.« 2 Balak adlød, hvorefter de i fællesskab ofrede en tyr og en vædder på hvert af de syv altre.
4. Mosebog – Kapitel 24

4. Mosebog – Kapitel 24

4. Mosebog
1 Nu stod det klart for Bileam, at Herren ønskede at velsigne Israel. Derfor gik han ikke afsides som før for at få Herren i tale. I stedet kastede han et blik ud over ørkenen, 2 hvor folket havde slået lejr stamme for stamme. Da kom Guds Ånd over ham,
4. Mosebog – Kapitel 25

4. Mosebog – Kapitel 25

4. Mosebog
1 Mens israelitterne lå i lejr i Shittim, syndede nogle af de unge mænd ved at ligge med moabitiske piger. 2 Det skete ved, at pigerne inviterede dem med til de fester, de holdt for deres afguder, og det førte til, at mændene ikke bare spiste afgudsofferkød, men deltog åbenlyst i afgudsdyrkelsen med dertil hørende utugt.
4. Mosebog – Kapitel 26

4. Mosebog – Kapitel 26

4. Mosebog
1 sagde Herren til Moses og præsten Eleazar, Arons søn: 2 »Lav en optælling over samtlige israelitiske mænd over 20 år, så I ved, hvor mange våbenføre mænd hver enkelt stamme og slægt kan bidrage med.«
4. Mosebog – Kapitel 27

4. Mosebog – Kapitel 27

4. Mosebog
1-2 En dag, hvor israelitterne og deres ledere var forsamlet ved åbenbaringsteltets indgang, kom Zelofhads døtre med en forespørgsel til Moses, Eleazar, og stammelederne. Disse fem søstre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirtza, og de hørte til Manasses, Josefs søns, stamme. Deres far, Zelofhad, var fra heferitternes slægt. Hefer var søn af Gilead, som var søn af Makir, en af Manasses sønner.
4. Mosebog – Kapitel 28

4. Mosebog – Kapitel 28

4. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Indskærp over for israelitterne, at de skal bringe de forskellige ofre på de fastsatte tidspunkter. Jeg glæder mig over røgen fra disse ofre.
4. Mosebog – Kapitel 29

4. Mosebog – Kapitel 29

4. Mosebog
1 Den første dag i den syvende måned skal I indvarsle det nye år ved hornblæsning og fest. På den dag skal I lade arbejdet hvile og samles for Herrens ansigt. 2 I skal ofre liflige brændofre bestående af en ung tyr, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker.