4. Mosebog – Kapitel 10

4. Mosebog – Kapitel 10

4. Mosebog
1 Herren sagde nu til Moses: 2 »Lav to trompeter af hamret sølv. De skal bruges som signalhorn, så folket ved, hvornår det er tid at samles, og hvornår det er tid at bryde op.
4. Mosebog – Kapitel 11

4. Mosebog – Kapitel 11

4. Mosebog
1 Folket begyndte ret hurtigt at beklage sig højlydt over de dårlige forhold, de måtte leve under; og da Herren hørte det, blev han så vred, at han sendte ild ned over dem, og det begyndte at brænde i lejrens udkant. 2 Folket skreg til Moses om hjælp, og da han gik i forbøn for dem, døde ilden ud.
4. Mosebog – Kapitel 12

4. Mosebog – Kapitel 12

4. Mosebog
1 En dag gjorde Mirjam og Aron oprør imod Moses, fordi han havde taget sig en kone fra det land, der hed Kush, syd for Egypten. 2 »Kan Herren kun tale til Moses?« sagde de. »Hvad med os? Herren kan vel lige så godt tale til os.« Herren hørte det,
4. Mosebog – Kapitel 13

4. Mosebog – Kapitel 13

4. Mosebog
1 Herren sagde nu til Moses: 2 »Udtag en leder fra hver stamme og send dem af sted for at udspionere det land, jeg vil give jer.«
4. Mosebog – Kapitel 14

4. Mosebog – Kapitel 14

4. Mosebog
1 Da brød hele folket ud i klageråb, og de græd og klagede hele natten. 2 Derefter gik de hen til Moses og Aron og beklagede sig: »Gid vi var døde i Egypten - eller endda her i ørkenen.
4. Mosebog – Kapitel 15

4. Mosebog – Kapitel 15

4. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Giv Israels folk denne besked fra mig: Når folket engang kommer ind i det land, jeg vil give dem,
4. Mosebog – Kapitel 16

4. Mosebog – Kapitel 16

4. Mosebog
1 Blandt israelitterne var der en mand, der hed Kora, søn af Jitzhar, der igen var søn af Kehat, som var en af Levis sønner. Kora gjorde oprør imod Moses, og han blev bakket op af Datan og Abiram, der var sønner af den Eliab, som var søn af Pallu. De var fra Rubens stamme. 2 250 andre mænd gik med i oprøret mod Moses, og de var alle sammen ansete og folkevalgte ledere.
4. Mosebog – Kapitel 17

4. Mosebog – Kapitel 17

4. Mosebog
1 Da sagde Herren til Moses: 2 »Sig til præsten Eleazar, Arons søn, at han skal rage røgelseskarrene ud af ilden og smide den brændende røgelse væk. Disse røgelseskar er hellige,
4. Mosebog – Kapitel 18

4. Mosebog – Kapitel 18

4. Mosebog
1 Da sagde Herren til Aron: »Jeg har overdraget tjenesten ved helligdommen til levitterne. Det er deres ansvar, hvis der sker et lovbrud under tjenesten. Men præstetjenesten er overdraget til dig og dine efterkommere, og sker der noget galt der, er det jer, der bliver krævet til ansvar. 2 Levitterne skal hjælpe jer under præstetjenesten foran teltet med pagtens ark.
4. Mosebog – Kapitel 19

4. Mosebog – Kapitel 19

4. Mosebog
1 Herren sagde til Moses og Aron: 2 »Jeg giver jer følgende lovregel: Sig til Israels folk, at de skal komme med en rød kvie, som er uden skavanker og aldrig har været spændt i åg.