Indledning til 4. Mosebog

Indledning til 4. Mosebog

4. Mosebog
Forfatter og datering: Se indledningen til Første Mosebog. Indhold: Bogen fortæller om israelitternes rejse fra Sinaibjerget, hvor de modtog lovens ord, til Moabs sletter øst for Jordanfloden på grænsen til Kana'ans land. Denne strækning kunne være tilbagelagt på under et år, men tog faktisk 38 år på grund af folkets vantro og ulydighed imod Gud. Da folket i første omgang fik ordre til at gå ind i landet (kap. 13-14), turde de ikke - og derfor måtte de fortsætte deres ørkenvandring, indtil hele den ulydige generation var uddød. Det blev deres børn, som under Josvas og Kalebs ledelse indtog landet (Jos.1-12). Budskab: Bogen er en beretning om Guds vrede over sit folks oprørskhed - men også om hans barmhjertighed og om hans trofasthed over for sine løfter. Den Gud, der sluttede pagt med Abraham (1. Mosebog), og som befriede hans efterkommere fra slaveriet i Egypten og gjorde dem til sit ejendomsfolk (2. Mosebog), som åbenbarede sin hellighed og viste dem vejen til fællesskab med ham (3. Mosebog), var også en Gud, som straffede synd, men som alligevel velsignede sit folk på ny. Beretningen om Bileam (kap. 23-24) er et eksempel på dette. I det Ny Testamente henvises der til israelitternes ørkenvandring som et advarende eksempel på konsekvensen af at være ulydig mod Gud (f.eks. Hebr.3,7-9 og 4,8-11).
4. Mosebog – Kapitel 1

4. Mosebog – Kapitel 1

4. Mosebog
1 På den første dag i den anden måned året efter, at israelitterne havde forladt Egypten, talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet, mens folket opholdt sig i Sinais ørken. Herren sagde: 2-4 »Lav en liste over alle våbenføre mænd over 20 år med deres stamme- og slægtsnavne. Du og Aron skal være ansvarlige for optællingen, som skal uddelegeres til en leder fra hver enkelt stamme.
4. Mosebog – Kapitel 2

4. Mosebog – Kapitel 2

4. Mosebog
1 Derpå sagde Herren til Moses og Aron: 2 »Hver enkelt stamme skal tildeles deres eget område i lejren, og det skal markeres med deres stammes banner. Deres lejre skal ligge i en kreds rundt om åbenbaringsteltet.
4. Mosebog – Kapitel 3

4. Mosebog – Kapitel 3

4. Mosebog
1 Dengang Herren talte til Moses på Sinaibjerget, 2 havde Aron følgende sønner: Nadab (den førstefødte), Abihu, Eleazar og Itamar.
4. Mosebog – Kapitel 4

4. Mosebog – Kapitel 4

4. Mosebog
1 Da sagde Herren til Moses og Aron: 2-3 »Optæl hvor mange mandlige efterkommere af Levis søn Kehat, der er mellem 30 og 50 år. Det er dem, der skal arbejde i åbenbaringsteltet
4. Mosebog – Kapitel 5

4. Mosebog – Kapitel 5

4. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Giv Israels folk ordre til at sende alle, der lider af smittefarlige hudsygdomme, ud af lejren. Desuden skal alle, der har udflåd eller har været i berøring med lig, udelukkes fra at opholde sig i lejren, for den slags personer er urene.
4. Mosebog – Kapitel 6

4. Mosebog – Kapitel 6

4. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Sig til Israels folk, at hvis en mand eller en kvinde aflægger naziræerløftet og således indvier sig til Herren på en særlig måde,
4. Mosebog – Kapitel 7

4. Mosebog – Kapitel 7

4. Mosebog
1 Så snart Moses havde rejst boligen, salvede og indviede han både den og inventaret, alteret og alle redskaberne. 2 Derefter kom Israels 12 stammeoverhoveder, dem der havde haft ansvaret for folketællingen, med deres offergaver:
4. Mosebog – Kapitel 8

4. Mosebog – Kapitel 8

4. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Sig til Aron: Når han anbringer de syv lamper på lysestagen, skal de vendes så lyset bliver kastet fremad.«
4. Mosebog – Kapitel 9

4. Mosebog – Kapitel 9

4. Mosebog
1 De følgende forskrifter gav Herren til Moses i årets første måned, året efter, at israelitterne havde forladt Egypten. På det tidspunkt opholdt de sig endnu i Sinaiørkenen. Herren sagde: 2-3 »For fremtiden skal Israels folk hvert år fejre påske. På den 14. dag i årets første måned, når solen er gået ned, skal I holde højtid - og I må sørge for nøje at overholde alle mine befalinger for denne fest.«