3. Mosebog – Kapitel 20

3. Mosebog – Kapitel 20

3. Mosebog
1-2 Herren befalede Moses at give Israels folk følgende instrukser: »Enhver indfødt israelit eller fremmed iblandt jer, som overgiver sit barn til dyrkelsen af afguden Molok, skal stenes til døde af sine landsmænd.
3. Mosebog – Kapitel 21

3. Mosebog – Kapitel 21

3. Mosebog
1 Herren sagde endvidere til Moses: »Sig til præsterne, at de ikke må gøre sig selv urene ved at røre et lig, 2-3 medmindre det drejer sig om en nær slægtning: en mor, en far, en søn, en datter, en bror eller en ugift søster, som han har ansvaret for, siden hun ikke har nogen mand.
3. Mosebog – Kapitel 22

3. Mosebog – Kapitel 22

3. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Sig til Aron og hans sønner, at de må passe på ikke at krænke min hellighed ved at behandle folkets hellige offergaver skødesløst, for jeg er Herren.
3. Mosebog – Kapitel 23

3. Mosebog – Kapitel 23

3. Mosebog
1-2 Herren bad Moses give israelitterne følgende instrukser: »Det følgende er mine hellige dage, hvor I skal komme sammen for at holde højtid for mig.
3. Mosebog – Kapitel 24

3. Mosebog – Kapitel 24

3. Mosebog
1 Herren sagde nu til Moses: 2-4 »Giv Israels folk besked om at bringe dig ren olivenolie, så lamperne på guldlysestagen, der står uden for forhænget til det allerhelligste rum, kan blive ved at brænde. Hver morgen og aften skal Aron gøre lamperne i stand og fylde olie på, for at de kan blive ved at brænde for Herrens ansigt fra slægt til slægt.
3. Mosebog – Kapitel 25

3. Mosebog – Kapitel 25

3. Mosebog
1 Dengang Moses var på Sinaibjerget, sagde Herren til ham: 2 »Du skal give Israels folk følgende instruktioner: Når I kommer ind i det land, som jeg vil give jer, skal landet hvert syvende år ligge uopdyrket hen som en sabbatshvile.
3. Mosebog – Kapitel 26

3. Mosebog – Kapitel 26

3. Mosebog
1 I må ikke lave afguder eller tilbede stenstøtter og udskårne billeder i træ eller sten, for jeg er Herren, jeres Gud. 2 I skal overholde loven om sabbatsdagen og vise respekt for min helligdom, for jeg er Herren.
3. Mosebog – Kapitel 27

3. Mosebog – Kapitel 27

3. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Sig til Israels folk, at hvis et menneske er blevet givet eller giver sig selv til Herrens tjeneste som følge af et særligt løfte, kan dette menneske købes fri mod følgende betaling: