Indledning til 2. Samuel

Indledning til 2. Samuel

2. Samuel
Forfatter, datering og historisk baggrund: Se indledningen til Første Samuelsbog. Indhold: Bogen dækker omkring 40 år af Samuelsbøgernes 150-årige periode: det tidsrum, hvor David var konge, først over Juda i syd (kap. 1-4), og senere over hele riget, inklusive Israel i nord (kap. 5-24). I løbet af sin regeringstid gjorde David Jerusalem til hovedstad og bragte pagtens ark til byen, hvorved han anerkendte Gud som sin og folkets egentlige Konge. Det lykkedes ham at besejre israelitternes ærkefjende, filistrene, og at indlemme Moab, Ammon, Edom og flere andre områder i sit rige. Desuden fastholdt han herredømmet over landområdet op til Eufratfloden, som Saul havde erobret (kap. 8). Under kong David oplevede landet stabilitet og fremgang. Selv om David var Guds udvalgte konge, tilsløres hans problemer på ingen måde, hverken hans familiemæssige problemer (sønnen Absaloms oprør) eller hans personlige problemer (forholdet til Batsheba og mordet på Urias). Budskab: Davids ønske om at bygge Herren et »gudshus«, et tempel, i Jerusalem, som et center for tilbedelsen af Gud, overskygges af Guds ønske om at bygge David et »kongehus«, dvs. gøre hans slægt til et dynasti, hvorfra den kommende Messias (Kristus) skulle udgå (kap. 7). Selv om David begik fejl og traf forkerte beslutninger, var han »manden efter Guds hjerte«, for han var villig til at bekende sin synd (kap. 12) og på ny sætte sin lid til Gud (kap. 22).
2. Samuel – Kapitel 1

2. Samuel – Kapitel 1

2. Samuel
1 Efter at Saul var død, og David var kommet tilbage til Ziklag fra sin sejr over amalekitterne, 2 ankom der et par dage senere et sendebud med nyt fra krigen. Han havde revet flænger i sit tøj og kommet jord på hovedet som tegn på sin store sorg. Han gik hen til David og kastede sig til jorden foran ham i dyb respekt.
2. Samuel – Kapitel 2

2. Samuel – Kapitel 2

2. Samuel
1 David spurgte nu Herren: »Skal jeg rejse tilbage til Judas land?« Herren svarede: »Ja!« »Hvilken by skal jeg slå mig ned i?« »Hebron,« svarede Herren. 2 Så tog David sine koner, Ahinoam fra Jizre'el, og Abigajil, Nabals enke fra Karmel,
2. Samuel – Kapitel 3

2. Samuel – Kapitel 3

2. Samuel
1 Den episode var begyndelsen på en lang og opslidende strid mellem Sauls og Davids tilhængere. Men det var en kendsgerning, at David blev stærkere og stærkere, og at hans modstandere blev svagere og svagere. 2 Mens David opholdt sig i Hebron, fik han seks sønner. Den ældste hed Amnon, og hans mor var Ahinoam fra Jizre'el.
2. Samuel – Kapitel 4

2. Samuel – Kapitel 4

2. Samuel
1 Da Ishboshet fik at vide, at Abner var blevet myrdet i Hebron, blev han rystet, og hans folk blev slemt forskrækkede. 2-3 Ishboshet overgav derefter kommandoen over Nordrigets hær til de to brødre Ba'ana og Rekab, der begge var anførere for kongens udrykningsstyrker. Ba'ana og Rekab var sønner af Rimmon, som boede i Be'erot og var fra Benjamins stamme. Be'erot var nemlig blevet indlemmet under Benjamin, efter at byens oprindelige indbyggere var flygtet til Gittajim, hvor de bor i landflygtighed den dag i dag.
2. Samuel – Kapitel 5

2. Samuel – Kapitel 5

2. Samuel
1 Derefter kom alle Nordrigets stammeledere til David i Hebron. »Vi tilhører jo et og samme folk,« sagde de. 2 »Og du har altid været vores leder i krig, selvom Saul var vores konge! Det er Herren selv, der har sagt, at du skal være hyrde og leder for hele hans folk.«
2. Samuel – Kapitel 6

2. Samuel – Kapitel 6

2. Samuel
1 Derefter udvalgte David 30.000 af Israels bedste krigere 2 og gik i spidsen for dem til Ba'ala i Judas stammeområde for at bringe den almægtige Herres Ark hjem - han, der troner mellem keruberne.
2. Samuel – Kapitel 7

2. Samuel – Kapitel 7

2. Samuel
1 David var nu flyttet ind i sit kongelige palads, og Herren havde skaffet fred i landet, så israelitterne ikke længere lå i konstant krig med nabofolkene. 2 En dag sagde David til profeten Natan: »Her sidder jeg i mit smukke palads af cedertræ - men Guds Ark står stadig i et telt!«
2. Samuel – Kapitel 8

2. Samuel – Kapitel 8

2. Samuel
1 David besejrede efterhånden filistrene fuldstændigt og undertvang dem ved at indtage deres hovedstad. 2 Han besejrede også moabitterne. Han lod dem lægge sig ned i lange rækker, hvorefter han afmålte dem med en målesnor: To snorlængder blev slået ihjel, en snorlængde fik lov at leve. De overlevende blev Davids skattepligtige undersåtter.
2. Samuel – Kapitel 9

2. Samuel – Kapitel 9

2. Samuel
1 En dag kom David til at tænke på, om der mon stadig var nogle tilbage af Sauls efterkommere, som han kunne vise godhed mod, sådan som han havde lovet Jonatan. 2 Der var en mand ved navn Ziba, der engang havde været en af Sauls betroede tjenere. Ham sendte David bud efter. »Er du Ziba?« spurgte han. »Ja,« svarede manden.