2. Mosebog – Kapitel 40

2. Mosebog – Kapitel 40

2. Mosebog
1 Herren sagde nu til Moses: 2 »Rejs åbenbaringsteltet på den første dag i det nye år,