2. Mosebog – Kapitel 30

2. Mosebog – Kapitel 30

2. Mosebog
1 Lav et alter af akacietræ til at brænde røgelse på. 2 Alteret skal have en kvadratisk grundflade, en alen langt, en alen bredt og 2 alen højt, med horn i hjørnerne, som er udskåret i ét stykke med hjørnestolperne.
2. Mosebog – Kapitel 31

2. Mosebog – Kapitel 31

2. Mosebog
1 Herren sagde til Moses: 2 »Jeg har udvalgt Betzalel, som er søn af Hurs søn Uri fra Judas stamme,
2. Mosebog – Kapitel 32

2. Mosebog – Kapitel 32

2. Mosebog
1 Moses havde nu opholdt sig på bjerget i mange dage, og israelitterne mistede til sidst håbet om, at han nogensinde ville komme tilbage. Derfor gik de hen til Aron og sagde: »Lav os en gud, som kan føre os videre, for vi ved ikke, hvad der er blevet af den her Moses, som førte os ud af Egypten.« 2-3 »Jo, men så skal I bringe mig de guldøreringe, som jeres koner, sønner og døtre går med,« svarede Aron. Så tog de alle deres øreringe af og bragte dem til Aron.
2. Mosebog – Kapitel 33

2. Mosebog – Kapitel 33

2. Mosebog
1-3 Herren sagde til Moses: »Det er tid at drage bort herfra med det folk, som du førte ud af Egypten, og gå videre til det land, jeg lovede at give Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere. Det er et rigt og frugtbart land. Jeg vil sende min engel i forvejen, og han skal bortdrive kana'anæerne, amoritterne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne. Men selv vil jeg ikke tage med jer, for I er et egenrådigt og oprørsk folk, og hvis jeg er midt iblandt jer, kunne jeg komme til at tilintetgøre jer undervejs.«
2. Mosebog – Kapitel 34

2. Mosebog – Kapitel 34

2. Mosebog
1 Herren sagde derefter til Moses: »Lav to nye stentavler som dem, du slog i stykker. Så vil jeg skrive de samme ord på de nye tavler. 2 I morgen tidlig skal du gøre dig klar og komme op på Sinaibjerget. Stå og vent på mig på toppen.
2. Mosebog – Kapitel 35

2. Mosebog – Kapitel 35

2. Mosebog
1 Moses sammenkaldte derefter alle israelitterne til et møde og sagde: »Det følgende er de regler, som Herren har befalet jer at overholde: 2 Hver uge må I arbejde i seks dage, men den syvende dag skal være helligdag, hvor I lader arbejdet hvile. Det er en dag, som er indviet til Herren. Hvis nogen arbejder på den dag, skal de dø.
2. Mosebog – Kapitel 36

2. Mosebog – Kapitel 36

2. Mosebog
1 Alle andre kunstnere og kunsthåndværkere med gudgivne evner skal hjælpe Betzalel og Oholiab med at konstruere og indrette helligdommen, sådan som Herren har befalet.« 2 Moses samlede nu Betzalel, Oholiab og de øvrige kunstnere og kunsthåndværkere med gudgivne evner, som ønskede at være med til arbejdet,
2. Mosebog – Kapitel 37

2. Mosebog – Kapitel 37

2. Mosebog
1 Betzalel konstruerede nu pagtens ark. Den blev lavet af akacietræ og var 2½ alen lang, 1½ alen bred og 1½ alen høj. 2 Indvendig og udvendig blev den belagt med rent guld, og den fik en pynteliste af guld hele vejen rundt.
2. Mosebog – Kapitel 38

2. Mosebog – Kapitel 38

2. Mosebog
1 Brændofferalteret blev også konstrueret af akacietræ. Det var 5 alen langt, 5 alen bredt og 3 alen højt. 2 Der blev lavet et horn i hvert af dets fire hjørner, ud i ét stykke med hjørnestolpen, og det hele blev belagt med bronze.
2. Mosebog – Kapitel 39

2. Mosebog – Kapitel 39

2. Mosebog
1 Til præsterne skabte kunstnerne skønne dragter af blåt, violet og purpurrødt garn til brug under tjenesten i helligdommen. Der blev lavet en særlig dragt til Aron. Det hele blev lavet efter de instrukser, som Herren havde givet Moses. 2 Efoden blev broderet med blåt, violet og purpurrødt garn på fintvævet linned med indlagt guldtråd.