2. Mosebog – Kapitel 10

2. Mosebog – Kapitel 10

2. Mosebog
1 Da sagde Herren til Moses: »Gå igen til Farao og stil dit krav! Jeg har gjort ham og hans rådgivere stædige, så jeg fortsat kan vise min magt på dem og udføre mirakuløse tegn iblandt dem. 2 Hvilke fantastiske beretninger dine børn og børnebørn skal få at høre om alle de undere, jeg gjorde i Egypten for at vise, at jeg er Herren.«
2. Mosebog – Kapitel 11

2. Mosebog – Kapitel 11

2. Mosebog
1 Nu sagde Herren til Moses: »Jeg vil sende endnu en sidste katastrofe over Farao og egypterne. Når den kommer, vil han lade jer rejse. Ja, han vil være så opsat på at blive af med jer, at han vil jage jer ud af landet. 2 Sig nu til alle israelitiske mænd og kvinder, at de skal bede deres egyptiske naboer om guld- og sølvsmykker.«
2. Mosebog – Kapitel 12

2. Mosebog – Kapitel 12

2. Mosebog
1 Mens de stadig var i Egypten, sagde Herren til Moses og Aron: 2 »Fra nu af skal denne måned være den første måned i jeres kalender.
2. Mosebog – Kapitel 13

2. Mosebog – Kapitel 13

2. Mosebog
1 Herren gav også Moses følgende befaling: 2 »Alle Israels førstefødte sønner skal indvies til mig - også alle førstefødte handyr. De skal tilhøre mig.«
2. Mosebog – Kapitel 14

2. Mosebog – Kapitel 14

2. Mosebog
1 Derefter sagde Herren til Moses: 2 »Sig til Israels folk, at de skal dreje fra vejen og gå imod Pi-ha-Hirot mellem Migdol og havet. I skal slå lejr langs kysten, over for Ba'al-Zefon,
2. Mosebog – Kapitel 15

2. Mosebog – Kapitel 15

2. Mosebog
1 Da sang Moses og israelitterne denne sang for Herren:  Jeg vil synge for Herren, ophøje ham for hans herlige sejr. Han fældede hest og rytter, kastede dem i havets dyb. 2 Herren er min styrke og glæde, han er den, som frelser mig. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, mine forfædres Gud, jeg vil ophøje ham.
2. Mosebog – Kapitel 16

2. Mosebog – Kapitel 16

2. Mosebog
1 Fra Elim rejste israelitterne ind i Sins ørken, området mellem Elim og Sinai. De kom dertil en måned efter, at de havde forladt Egypten. 2 Igen beklagede hele folket sig bittert til Moses og Aron.
2. Mosebog – Kapitel 17

2. Mosebog – Kapitel 17

2. Mosebog
1 På Herrens befaling forlod Israels folk nu Sins ørken og flyttede fra sted til sted. På et tidspunkt kom de til Refidim, men der var intet vand der. 2 Igen klagede folket til Moses. »Giv os vand!« forlangte de. »Hvorfor anklager I mig!« spurgte Moses. »Hvorfor udfordrer I Guds tålmodighed?«
2. Mosebog – Kapitel 18

2. Mosebog – Kapitel 18

2. Mosebog
1 Det varede ikke længe, før Jetro, Moses' svigerfar, der var præst i Midjan, hørte om de fantastiske mirakler, Gud havde gjort, da han førte sit folk, israelitterne, ud af Egypten. 2 Moses havde på et tidligere tidspunkt sendt sin kone Zippora og sine to sønner tilbage til Jetro.
2. Mosebog – Kapitel 19

2. Mosebog – Kapitel 19

2. Mosebog
1 Nøjagtigt to måneder efter at israelitterne havde forladt Egypten, ankom de til Sinaiørkenen. 2 De havde flyttet lejren fra Refidim og var nu kommet til Sinaiørkenen, hvor de slog lejr ved foden af bjerget.