Indledning til 2. Mosebog

Indledning til 2. Mosebog

2. Mosebog
Forfatter og datering: Se indledningen til Første Mosebog. Indhold: Bogen kan inddeles i fire afsnit: 1. Befrielsen fra slaveriet i Egypten (kap. 1-15). 2. Folkets vandring til Guds bjerg: Horeb/Sinai (kap. 15-18), hvor Gud bekræfter sin trofasthed imod dem - på trods af deres ulydighed. 3. Gud indstifter en pagt med hele Israels folk (kap. 19-24), hvori han åbenbarer de love og retningslinier, der skulle blive grundlaget for israelitternes samfundsorden og gudsdyrkelse. 4. Helligdommens indretning med forskrifter for gudstjenesten og præsteskabet (kap. 25-40). Budskab: Gud begynder at opfylde sit løfte til patriarkerne Abraham, Isak og Jakob om et utal af efterkommere og om det land, han vil give dem. Men israelitterne må vente med at komme ind i det lovede land på grund af deres manglende tro. Hele denne vantro generation går til grunde i ørkenen og bliver dermed et eksempel til skræk og advarsel for alle senere generationer (Hebr.3,7-19). Gud opretter sin pagt med hele folket med Moses som mellemmand. I modsætning til de tidligere pagter med Adam, Noa og patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob, er denne pagt ikke mellem Gud og et enkelt menneske eller en enkelt familie, men med et helt folk, en »menighed«. Som ved de andre pagter forventer Gud, at den menneskelige part udviser både tro og lydighed. Ellers mister de pagtens velsignelser og bliver straffet i stedet. Hver gang Gud straffer mennesker for deres ulydighed mod pagten, bliver der altid en rest tilbage, som bærer håbet om en ny tid, en tilbagevenden til Guds velsignelser. Bogen giver et indblik i Guds karakter - hans hellighed, retfærdighed, pålidelighed, barmhjertighed, kærlighed og trofasthed (se f.eks. kap. 3 og 6 og 33-34). Gud fremstår som historiens Gud - en Gud, der handler ved at gribe ind i historiens gang. Påskens indstiftelse (kap. 12) er også en profetisk forberedelse til Kristi stedfortrædende død for alle mennesker (se Joh.1,29 og 1.Kor.5,7).
2. Mosebog – Kapitel 1

2. Mosebog – Kapitel 1

2. Mosebog
1 Her er navnene på Jakobs sønner, som fulgte ham til Egypten sammen med deres familier: 2 Ruben, Simeon, Levi og Juda,
2. Mosebog – Kapitel 2

2. Mosebog – Kapitel 2

2. Mosebog
1 På den tid var der en familie, hvor både manden og konen var fra Levis stamme. 2 Konen blev gravid og fødte en søn, og da hun så, hvor dejlig drengen var, skjulte hun ham de tre første måneder.
2. Mosebog – Kapitel 3

2. Mosebog – Kapitel 3

2. Mosebog
1 Moses vogtede nu får for sin svigerfar, præsten i Midjan, som også kaldtes Jetro. Han drev dyrene over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg, Horeb. 2 Der viste Herrens engel sig for ham som en flammende ild midt i en tornebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op,
2. Mosebog – Kapitel 4

2. Mosebog – Kapitel 4

2. Mosebog
1 »Jamen, hvad nu hvis Israels ledere ikke vil høre på mig?« indvendte Moses. »Hvad nu, hvis de ikke vil tro på, at Herren har vist sig for mig?« 2 »Hvad har du der i din hånd?« spurgte Herren ham. »Min hyrdestav,« svarede Moses
2. Mosebog – Kapitel 5

2. Mosebog – Kapitel 5

2. Mosebog
1 Derefter gik Moses og Aron til Farao og sagde: »Vi har en besked til dig fra Jahve, Israels Gud. Han siger: Giv mit folk lov til at rejse, så de kan holde højtid for mig i ørkenen.« 2 »Hvem er Jahve?« svarede Farao. »Jeg kender ham ikke. Hvorfor skulle jeg adlyde ham og lade israelitterne rejse? Det vil jeg ikke gå med til.«
2. Mosebog – Kapitel 6

2. Mosebog – Kapitel 6

2. Mosebog
1 »Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved Farao,« sagde Herren til Moses. »Han skal få min magt at føle, indtil han lader mit folk rejse. Han vil blive så opsat på at komme af med dem, at han nærmest vil jage dem ud!« 2 »Jeg er Herren!« fortsatte han.
2. Mosebog – Kapitel 7

2. Mosebog – Kapitel 7

2. Mosebog
1 »Hør nu engang, Moses,« sagde Herren. »Jeg vil vise Farao, at det er Gud selv, der står bag dig, og din bror Aron skal være den, der fører ordet. 2 Sig alt det, jeg fortæller dig, videre til Aron, så han kan sige det videre til Farao. Han skal forlange, at Israels folk får lov at forlade Egypten.
2. Mosebog – Kapitel 8

2. Mosebog – Kapitel 8

2. Mosebog
1 Og Herren gav Moses besked om, at Aron med sin stav skulle pege ud over landets floder, alle kanalerne og dammene, så frøerne kunne invadere landet. 2 Aron adlød, og der vrimlede frøer frem overalt.
2. Mosebog – Kapitel 9

2. Mosebog – Kapitel 9

2. Mosebog
1 »Gå tilbage til Farao,« befalede Herren, »og sig til ham: Herren, hebræernes Gud, siger: ‘Lad mit folk rejse for at tilbede mig.’ 2 Hvis du stadig plager dem og nægter at lade dem rejse,