2. Krønikebog – Kapitel 30

2. Krønikebog – Kapitel 30

2. Krønikebog
1 Kong Hizkija sendte bud til hele befolkningen i Israel og Juda og bad dem komme til templet i Jerusalem for at fejre påskefesten for Herren, Israels Gud. Der blev skrevet breve specielt til de to stammeområder nærmest mod nord, Efraim og Manasse. 2 Kongen havde efter samråd med sine embedsmænd og Jerusalems ledere besluttet at holde en påskefest i årets anden måned.
2. Krønikebog – Kapitel 31

2. Krønikebog – Kapitel 31

2. Krønikebog
1 Da festen var forbi, var der en stor gruppe af de israelitter, som var kommet til Jerusalem, der gik ud for at gøre op med afgudsdyrkelsen. De tog rundt til alle byerne i Juda, Benjamin, Efraim og Manasse, hvor de fjernede alle afgudsaltrene, huggede Asherapælene om og nedrev afgudsofferhøjene. Først derefter gik de hjem til deres egne byer. 2 Kong Hizkija inddelte nu præsterne og levitterne i skiftehold, så de til stadighed kunne ofre brændofre og takofre og forestå tilbedelsen og lovsangen ved templets indgang.
2. Krønikebog – Kapitel 32

2. Krønikebog – Kapitel 32

2. Krønikebog
1 Kong Hizkija havde således vist sin trofasthed over for Herren, men ikke så længe efter invaderede kong Sankerib af Assyrien Juda og belejrede de befæstede byer i den hensigt at indtage dem. 2 Da Hizkija blev klar over, at Sankerib snart ville belejre Jerusalem,
2. Krønikebog – Kapitel 33

2. Krønikebog – Kapitel 33

2. Krønikebog
1 Manasse var 12 år gammel, da han blev konge i Juda, og han regerede i Jerusalem i 55 år. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, for han dyrkede afguderne på samme afskyelige måde, som de folk Herren i sin tid jog ud af landet for at skaffe plads til sit folk.
2. Krønikebog – Kapitel 34

2. Krønikebog – Kapitel 34

2. Krønikebog
1 Josias var otte år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 31 år. 2 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne og fulgte i sin forfar Davids spor.
2. Krønikebog – Kapitel 35

2. Krønikebog – Kapitel 35

2. Krønikebog
1 Josias bekendtgjorde nu, at der skulle fejres påske i Jerusalem på den 14. dag i årets første måned. På den dag skulle påskelammene slagtes. 2 Som en del af forberedelserne indsatte han præsterne i deres tjeneste og opmuntrede dem til at tage vare på deres arbejde i templet.
2. Krønikebog – Kapitel 36

2. Krønikebog – Kapitel 36

2. Krønikebog
1 Derefter indsatte folket hans søn Joahaz som konge i Jerusalem. 2 Han var 23 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i tre måneder.