2. Krønikebog – Kapitel 20

2. Krønikebog – Kapitel 20

2. Krønikebog
1 Nogen tid senere gjorde tre folkeslag sig klar til at føre krig mod Juda. Det var moabitterne og ammonitterne, hjulpet af nogle af meunitterne. 2 Kong Joshafat fik at vide, at en mægtig hær havde samlet sig i Edom på den anden side af Det Døde Hav, og at den allerede var nået frem til Hatzatzon-Tamar. (Som nu kaldes En-Gedi.)
2. Krønikebog – Kapitel 21

2. Krønikebog – Kapitel 21

2. Krønikebog
1 Da kong Joshafat døde, blev han begravet i familiegravstedet i Davidsbyen, og hans søn Joram efterfulgte ham som konge. 2 Jorams brødre hed Azarja, Jehiel, Zekarja, Azarjahu, Mikael og Shefatja.
2. Krønikebog – Kapitel 22

2. Krønikebog – Kapitel 22

2. Krønikebog
1 Befolkningen i Jerusalem valgte derefter Ahazja, Jorams yngste søn, til konge, eftersom de arabere, der havde gjort indfald i landet, havde gjort det af med Jorams øvrige sønner. 2 Ahazja var 22 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i ét år. Hans mor hed Atalja og var kong Omris barnebarn.
2. Krønikebog – Kapitel 23

2. Krønikebog – Kapitel 23

2. Krønikebog
1 I Ataljas syvende regeringsår tog Jojada mod til sig og sammenkaldte følgende officerer for at indvi dem i sin hemmelighed: Azarja, søn af Jeroham; Ishmael, søn af Johanan; Azarja, søn af Obed; Ma'aseja, søn af Adaja; og Elishafat, søn af Zikri. 2 I al hemmelighed drog disse mænd rundt til alle landets byer for at indkalde levitternes ledere og slægtsoverhovederne til et møde i Jerusalem.
2. Krønikebog – Kapitel 24

2. Krønikebog – Kapitel 24

2. Krønikebog
1 Joash var syv år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 40 år. Hans mor hed Zibja og var fra Be'ersheba. 2 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, så længe præsten Jojada levede og kunne rådgive ham.
2. Krønikebog – Kapitel 25

2. Krønikebog – Kapitel 25

2. Krønikebog
1 Amatzja var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Jehoaddan og var fra Jerusalem. 2 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helhjertet.
2. Krønikebog – Kapitel 26

2. Krønikebog – Kapitel 26

2. Krønikebog
1 I mellemtiden havde Judas befolkning udnævnt Amatzjas 16-årige søn Uzzija til konge. 2 Det var Uzzija, der erobrede Eilat tilbage og befæstede byen nogen tid efter sin fars død.
2. Krønikebog – Kapitel 27

2. Krønikebog – Kapitel 27

2. Krønikebog
1 Jotam var 25 år, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 16 år. Hans mor hed Jerusha, en datter af Zadok. 2 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, som hans far Uzzija havde gjort - og han dristede sig ikke til at gå ind i Herrens tempel. Alligevel fremturede folket i deres ugudelighed.
2. Krønikebog – Kapitel 28

2. Krønikebog – Kapitel 28

2. Krønikebog
1 Ahaz var 20 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 16 år. I modsætning til sin forfar David gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. 2 Han var ikke bedre end Israels onde konger, for han støbte afgudsbilleder og dyrkede Ba'al.
2. Krønikebog – Kapitel 29

2. Krønikebog – Kapitel 29

2. Krønikebog
1 Hizkija var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Abija og var datter af Zekarja. 2 Hizkija gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, akkurat som sin forfar kong David.