2. Krønikebog – Kapitel 10

2. Krønikebog – Kapitel 10

2. Krønikebog
1 Rehabeam og hans rådgivere tog straks efter Salomons død til Sikem, hvor Nordrigets ledere samledes for at udråbe ham til konge. 2 Jeroboam, Nebats søn, vendte tilbage fra Egypten (hvortil han var flygtet for kong Salomon), da han hørte, at Salomon var død.
2. Krønikebog – Kapitel 11

2. Krønikebog – Kapitel 11

2. Krønikebog
1 Da kong Rehabeam kom tilbage til Jerusalem, mønstrede han sin hær, der bestod af elitetropper fra Judas og Benjamins stammer - 180.000 i alt. Med den hær ville han tvinge Nordriget til at anerkende ham som konge. 2 Men Herren gav profeten Shemaja følgende budskab:
2. Krønikebog – Kapitel 12

2. Krønikebog – Kapitel 12

2. Krønikebog
1 Men efter at Rehabeam havde befæstet sin kongemagt, holdt han og hele folket op med at følge Herrens lov. 2 Derfor sendte Herren egypterkongen Shishak imod dem. Det skete i Rehabeams femte regeringsår.
2. Krønikebog – Kapitel 13

2. Krønikebog – Kapitel 13

2. Krønikebog
1 Abija kom til magten i Juda i kong Jeroboam af Israels 18. regeringsår, 2 og han regerede i Jerusalem i tre år. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Uriel fra Gibea. Da Abija blev konge, brød krigen mellem Sydriget og Nordriget ud for alvor.
2. Krønikebog – Kapitel 14

2. Krønikebog – Kapitel 14

2. Krønikebog
1 Asa gjorde, hvad der var godt og rigtigt i Herrens, hans Guds, øjne. 2 Han nedbrød afgudsaltrene på offerhøjene og ødelagde frugtbarhedspælene og Asherapælene.
2. Krønikebog – Kapitel 15

2. Krønikebog – Kapitel 15

2. Krønikebog
1 På et tidspunkt kom Guds Ånd over Azarja, søn af Oded, 2 og han gik kong Asa i møde med ordene: »Lyt til mig, kong Asa og Judas og Benjamins folk! Herren vil være med jer, så længe I holder jer til ham! Når I søger ham, skal I finde ham. Men hvis I vender jer fra ham, vil han vende sig fra jer.
2. Krønikebog – Kapitel 16

2. Krønikebog – Kapitel 16

2. Krønikebog
1 I kong Asas 36. regeringsår drog kong Basha af Israel op imod Juda. Han indtog byen Rama i grænseområdet mellem de to riger og blokerede dermed de vigtigste handelsveje til og fra Judas rige. Derefter gav han sig til at udbygge Ramas fæstningsværker. 2 Da tog kong Asa alt det guld og sølv, der var tilbage i Herrens hus og kongepaladset, og han sendte det til den aramæiske konge, Ben-Hadad, i Damaskus med følgende besked:
2. Krønikebog – Kapitel 17

2. Krønikebog – Kapitel 17

2. Krønikebog
1 Asas søn, Joshafat, blev nu konge i Juda, og han begyndte at ruste sig til krig mod Israel. 2 Han udstationerede garnisoner i alle Judas befæstede byer og på andre strategiske steder i landet samt i de efraimitiske byer, hans far havde erobret.
2. Krønikebog – Kapitel 18

2. Krønikebog – Kapitel 18

2. Krønikebog
1 Som sagt var Joshafat både rig og højt agtet. Han besluttede nu at indgå en alliance med kong Ahab af Israel ved at lade sin søn gifte sig med Ahabs datter. 2 Nogle år senere rejste han til Samaria for at besøge Ahab. Til ære for Joshafat og hans ledsagere arrangerede Israels konge en fest og slagtede i den anledning et stort antal småkvæg og hornkvæg. Under festen søgte han at overtale Joshafat til at hjælpe sig med at erobre byen Ramot-Gilead.
2. Krønikebog – Kapitel 19

2. Krønikebog – Kapitel 19

2. Krønikebog
1 Da kong Joshafat var kommet uskadt hjem til sit palads i Jerusalem, 2 gik profeten Jehu, søn af Hanani, hen til ham og sagde: »Var det rigtigt af dig at hjælpe de gudløse og slutte forbund med dem, som har vendt sig fra Herren? Fordi du handlede sådan, skal Herrens vrede ramme dig.