Indledning til 2. Krønikebog

Indledning til 2. Krønikebog

2. Krønikebog
Forfatter og datering: Se indledningen til Første Krønikebog. Indhold: 2. Krønikebog begynder, hvor 1. Krønikebog slutter (oprindeligt var de to bøger én bog). Salomon er nu blevet konge over Israel, og hans kongedømme og indvielsen af det nye tempel er guldalderen i landets historie. Efter Salomons død (kap. 9) fortælles om nordstammernes oprør, og de skiftende konger i Juda bedømmes ud fra deres lydighed imod Gud og deres evne til at udrydde afgudsdyrkelsen. Kong Hizkija får en fremtrædende plads på grund af »vækkelsen«, der brød ud i hans regeringsperiode. Også Josias' reformer bliver udførligt beskrevet. Bogen slutter med Jerusalems fald år 586/587 f.Kr., eksilet i Babylonien og perserkongens opfordring til jøderne om at vende hjem til Juda. De sidste to vers svarer til de første tre vers i Ezras bog. Budskab: Bogen trækker en klar parallel mellem åbenbaringsteltet i Mosebøgerne og templet i Krønikebøgerne (Betzalel og Oholiab [2.Mos.31,1-6a og 35,30-35] er forbilleder for Salomon og Huram-Abi [2.Krøn.2,13 og 4,16]). De skiftende kongers manglende evne til at føre folket tilbage til Gud danner baggrund for Judas fald og vidner om, at Gud er nødt til at straffe synd blandt et folk, som nægter at adlyde ham.
2. Krønikebog – Kapitel 1

2. Krønikebog – Kapitel 1

2. Krønikebog
1 Salomon, kong Davids søn, styrkede sit greb om magten i Israel, for Herren, hans Gud, hjalp ham og gjorde ham til en mægtig konge. 2 Han sammenkaldte alle officererne i hæren, dommerne, stammelederne og slægtsoverhovederne,
2. Krønikebog – Kapitel 2

2. Krønikebog – Kapitel 2

2. Krønikebog
1 Til arbejdet udskrev han 80.000 mænd til at hugge stenblokke i bjergene, 70.000 mænd til at transportere stenene og 3600 arbejdsformænd. 2 Salomon sendte følgende brev til kong Hiram af Tyrus: »Send mig noget cedertræ, som det du sendte til min far, da han byggede sit palads.
2. Krønikebog – Kapitel 3

2. Krønikebog – Kapitel 3

2. Krønikebog
1-2 I kong Salomons fjerde regeringsår i årets anden måned begyndte byggeriet af Herrens tempel. Det blev bygget på toppen af Morijabjerget i Jerusalem. Det var dér, Herren havde vist sig for David, hvorefter David havde købt bjergtoppen af jebusitten Ornan, der brugte den som tærskeplads.
2. Krønikebog – Kapitel 4

2. Krønikebog – Kapitel 4

2. Krønikebog
1 Huram lavede et stort bronzealter, 20 alen langt, 20 alen bredt og 10 alen højt. 2 Han støbte også en stor, rund vandbeholder, bronzehavet, 5 alen dyb, 10 alen i diameter og 30 alen i omkreds.
2. Krønikebog – Kapitel 5

2. Krønikebog – Kapitel 5

2. Krønikebog
1 Da Herrens hus stod færdigt, tog Salomon de gaver af sølv og guld og andre kostbarheder, som hans far havde givet til Herren, og placerede det hele i skatkammeret i Guds hus. 2 Nu kaldte Salomon alle Israels stammeoverhoveder, slægtsoverhoveder og øvrige ledere sammen i Jerusalem, så de kunne være med til at føre pagtens ark fra teltet på Zionhøjen, det vil sige Davidsbyen, til den nye tempelbygning.
2. Krønikebog – Kapitel 6

2. Krønikebog – Kapitel 6

2. Krønikebog
1 Da udbrød Salomon: 2 »Herren har sagt, at han bor i den tætte sky. Herre, nu har jeg bygget dig en prægtig bolig på jorden, et sted, hvor du kan slå dig ned og bo for evigt.«
2. Krønikebog – Kapitel 7

2. Krønikebog – Kapitel 7

2. Krønikebog
1-2 Da Salomon var færdig med at bede, faldt der ild ned fra himlen og fortærede offerdyrene på alteret, og Herrens herlighed fyldte templet, så præsterne ikke kunne gå derind.
2. Krønikebog – Kapitel 8

2. Krønikebog – Kapitel 8

2. Krønikebog
1 I 20 år havde Salomon nok at gøre med at bygge Herrens hus og sit eget palads. 2 Da de var færdige, gik han i gang med at genopbygge de byer, kong Hiram af Tyrus havde givet tilbage til ham, og han overflyttede nogle af israelitterne til disse byer.
2. Krønikebog – Kapitel 9

2. Krønikebog – Kapitel 9

2. Krønikebog
1 Da dronningen af Saba hørte om Salomons visdom, fik hun lyst til at udfordre ham med nogle svære spørgsmål. Hun ankom til Jerusalem med et stort følge og en lang karavane af kameler belæsset med aromatiske stoffer, ædelsten og store mængder guld. Under sit besøg hos kong Salomon stillede hun ham alle de spørgsmål, hun kunne komme i tanke om. 2 Salomon besvarede alle hendes spørgsmål - ikke et eneste var for vanskeligt for ham.