2. Kongebog – Kapitel 20

2. Kongebog – Kapitel 20

2. Kongebog
1 Senere blev Hizkija alvorligt syg og lå for døden. Da kom profeten Esajas til ham og sagde: »Gør dig klar til at dø, for Herren siger, du ikke bliver rask igen.« 2 Esajas gik igen, og Hizkija vendte ansigtet mod væggen.
2. Kongebog – Kapitel 21

2. Kongebog – Kapitel 21

2. Kongebog
1 Manasse var 12 år gammel, da han blev konge i Juda, og han regerede i Jerusalem i 55 år. Hans mors navn var Hefziba. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, for han dyrkede afguderne på samme afskyelige måde som de folk, Herren i sin tid jog ud af landet for at skaffe plads til sit folk.
2. Kongebog – Kapitel 22

2. Kongebog – Kapitel 22

2. Kongebog
1 Josias var otte år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 31 år. Hans mor hed Jedida og var datter af Adaja fra byen Botzkat. 2 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne og fulgte i sin forfar Davids spor.
2. Kongebog – Kapitel 23

2. Kongebog – Kapitel 23

2. Kongebog
1 Kong Josias indkaldte nu alle Judas og Jerusalems ledere, 2 alle præsterne, profeterne og resten af folket, kendte såvel som ukendte, til et stort møde på tempelpladsen. Han bekendtgjorde, at pagtens bog var blevet fundet i templet, og befalede, at der skulle læses op fra den.
2. Kongebog – Kapitel 24

2. Kongebog – Kapitel 24

2. Kongebog
1 Mens Jojakim var konge, besatte kong Nebukadnezar af Babylonien Juda, og i tre år var Jojakim tvunget til at betale skat til ham. Derefter gjorde han oprør. 2 Da sendte Herren kaldæiske, aramæiske, moabitiske og ammonitiske røverbander ind i landet for at ødelægge det, i overensstemmelse med, hvad han havde sagt gennem sine profeter.
2. Kongebog – Kapitel 25

2. Kongebog – Kapitel 25

2. Kongebog
1 Derfor mobiliserede kong Nebukadnezar igen sin hær og drog mod Jerusalem. I kong Zidkijas niende regeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, begyndte den babyloniske hær en svær belejring af byen. De byggede angrebsramper op imod bymuren. 2 Belejringen varede til Zidkijas 11. regeringsår.