2. Kongebog – Kapitel 10

2. Kongebog – Kapitel 10

2. Kongebog
1 Jehu skrev nu et brev til Samarias byråd og til værgerne for Ahabs 70 sønner, som alle boede der. I brevet stod der: 2 »I har kongens sønner hos jer og råder over stridsvogne og heste. I bor i en befæstet by og har masser af våben. Når I får det her brev,
2. Kongebog – Kapitel 11

2. Kongebog – Kapitel 11

2. Kongebog
1 Dengang Atalja, som var mor til kong Ahazja af Juda, hørte, at hendes søn var død, satte hun sig for at udrydde samtlige medlemmer af kongefamilien. 2 Men Ahazjas søster, Josheba, fjernede i al hemmelighed Ahazjas yngste søn, Joash, som kun var et spædbarn, fra de øvrige prinser, som skulle dræbes. Josheba gemte både ham og hans amme i et soveværelse.
2. Kongebog – Kapitel 12

2. Kongebog – Kapitel 12

2. Kongebog
1-2 Joash blev konge over Judas rige i kong Jehu af Israels syvende regeringsår. Han var syv år gammel på det tidspunkt, og han regerede i Jerusalem i 40 år. Hans mor hed Zibja og var fra Be'ersheba.
2. Kongebog – Kapitel 13

2. Kongebog – Kapitel 13

2. Kongebog
1 I kong Joash af Judas 23. regeringsår blev Joahaz, Jehus søn, konge i Israel. Han herskede i Samaria i 17 år. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, for han fulgte i Jeroboams spor, kongen der oprindelig havde lokket Israel til afgudsdyrkelse.
2. Kongebog – Kapitel 14

2. Kongebog – Kapitel 14

2. Kongebog
1 Amatzja blev konge over Juda i kong Joash af Israels andet regeringsår. 2 Han var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Jehoaddan og var fra Jerusalem.
2. Kongebog – Kapitel 15

2. Kongebog – Kapitel 15

2. Kongebog
1 I kong Jeroboam af Israels 27. regeringsår blev Amatzjas søn Uzzija konge i Juda 2 i en alder af 16 år. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem. Han regerede i Jerusalem i 52 år.
2. Kongebog – Kapitel 16

2. Kongebog – Kapitel 16

2. Kongebog
1 I kong Peka af Israels 17. regeringsår blev Ahaz, Jotams søn, konge i Juda. 2 Han var 20 år gammel, og han regerede i Jerusalem i 16 år. I modsætning til sin forfar David gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne.
2. Kongebog – Kapitel 17

2. Kongebog – Kapitel 17

2. Kongebog
1 I kong Ahaz af Judas 12. regeringsår blev Hosea, Elas søn, konge i Israel. Han regerede i Samaria i ni år. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, men ikke så slemt som hans forgængere på Israels trone.
2. Kongebog – Kapitel 18

2. Kongebog – Kapitel 18

2. Kongebog
1 I kong Hosea af Israels tredje regeringsår blev Hizkija, søn af Ahaz, konge i Juda. 2 Han var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Abi og var en datter af Zekarja.
2. Kongebog – Kapitel 19

2. Kongebog – Kapitel 19

2. Kongebog
1 Da kong Hizkija fik assyrerkongens budskab, blev han så fortvivlet, at han rev flænger i sit tøj, klædte sig i sæk og aske og gik ind i Herrens hus for at bede. 2 Samtidig sendte han Eljakim, Shebna og de ledende præster til profeten Esajas, Amotz' søn. De havde også klædt sig i sæk og aske