Indledning til 2. Kongebog

Indledning til 2. Kongebog

2. Kongebog
Forfatter, datering og historisk baggrund: Se indledningen til Første Kongebog. Indhold: Bogen kan opdeles i to perioder: 1. Judas og Israels historie fra midten af det 9. årh. f.Kr. til Israels fald i 722 f.Kr. (kap. 1-17) og 2. Judas historie fra 722 f.Kr. til Judas og Jerusalems fald i 586 f.Kr. (kap. 18-25). Bogen handler således om baggrunden for et af de helt store vendepunkter i israelitternes historie - eksilet, fangenskabet i Babylonien. Selv om Gud havde givet dem deres eget land at bo i, var han nødt til at rykke dem op fra landet igen på grund af deres afgudsdyrkelse og deres ulydighed imod ham. Budskab: De enkelte konger og begivenheder beskrives med fokus på den åndelige betydning, de havde. Gennem dette drama af begivenheder med få gode og mange onde konger, fredstid og krigstid, fremgang og ødelæggelse, tegnes et billede af Gud som historiens Gud, der styrer de enkelte akter fra kulisserne, og som bruger sine modstandere til at fremme sine formål med sit folk. Han styrer og vejleder ved hjælp af sine profeter, og Anden Kongebog er et godt eksempel på, at han aldrig straffer uden først at give en klar advarsel.
2. Kongebog – Kapitel 1

2. Kongebog – Kapitel 1

2. Kongebog
1 Efter kong Ahabs død gjorde Moab oprør mod Israels overherredømme. 2 Det var, mens Ahazja var konge over Israel. En dag var Ahazja så uheldig at falde ud af vinduet fra øverste etage i sit palads i Samaria. Han var døden nær, og han sendte derfor nogle folk af sted til Ekron for at spørge filistrenes gud, Ba'al-Zebub, om han ville overleve.
2. Kongebog – Kapitel 2

2. Kongebog – Kapitel 2

2. Kongebog
1 Da Herren hentede Elias op til Himlen i en hvirvelvind, foregik det på følgende måde: Elias og Elisa kom gående sammen på vejen fra Gilgal. 2 Så sagde Elias til Elisa: »Bliv her, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Betel.« Men Elisa svarede: »Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.« Så fulgtes de ad mod Betel.
2. Kongebog – Kapitel 3

2. Kongebog – Kapitel 3

2. Kongebog
1 Ahabs søn Joram kom til magten i Israel i kong Joshafat af Judas 18. regeringsår. Han regerede i 12 år med residens i Samaria. 2 Joram gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, selv om han handlede bedre end sin far, Ahab, og sin mor, Jezabel. Han nedrev den stenstøtte, som hans far i sin tid havde ladet bygge for Ba'al.
2. Kongebog – Kapitel 4

2. Kongebog – Kapitel 4

2. Kongebog
1 En kvinde, som var enke efter en af profeterne, kom en dag hen til Elisa og sagde: »Herre, du ved selv, at min mand tjente Gud af hele sit hjerte, men han havde sat sig i gæld, og nu forlanger kreditoren, at begge mine sønner skal sælges som slaver, fordi vi ikke kan betale, hvad vi skylder ham.« 2 »Hvad kan jeg gøre for dig?« spurgte Elisa. »Sig mig, hvor meget har du derhjemme?« »Jeg har ingenting,« svarede hun, »bortset fra en lille krukke med olivenolie.«
2. Kongebog – Kapitel 5

2. Kongebog – Kapitel 5

2. Kongebog
1 Den aramæiske konges hærfører hed Na'aman. Han var højt agtet og havde stor indflydelse, fordi Herren havde givet ham en lang række militære sejre. Men han led af en uhelbredelig hudsygdom. 2 Nu var det sådan, at Na'amans kone havde en tjenestepige, der som lille var blevet bortført af nogle aramæiske soldater under et plyndringstogt i Israel.
2. Kongebog – Kapitel 6

2. Kongebog – Kapitel 6

2. Kongebog
1 En dag sagde profeteleverne til Elisa: »Der er ikke længere plads nok her, hvor vi sidder, når du underviser os. 2 Lad os tage ned til Jordanfloden og få fat i noget tømmer. Så kan vi bygge os et sted, hvor der er bedre plads.« »Gå bare i gang,« svarede Elisa.
2. Kongebog – Kapitel 7

2. Kongebog – Kapitel 7

2. Kongebog
1 Men Elisa svarede kongen: »Herren siger, at i morgen ved denne tid har situationen ændret sig. Da skal en kurv fuld af det fineste hvedemel sælges på torvet for kun ét sølvstykke, og to kurve byg for samme beløb.« 2 Men kongens næstkommanderende svarede: »Umuligt. Om så Herren åbnede alle himlens sluser, ville det aldrig kunne ske.« »Ikke?« svarede Elisa. »Det skal du få at se. Men du kommer ikke til selv at nyde godt af det.« Derefter tog de tilbage til byen.
2. Kongebog – Kapitel 8

2. Kongebog – Kapitel 8

2. Kongebog
1 Elisa havde sagt til den kvinde, hvis dreng han havde opvakt fra de døde: »Flygt sammen med din familie til et andet land, for Herren vil sende en hungersnød i Israel, som vil vare i syv år.« 2 Derfor slog kvinden og hendes familie sig ned i filistrenes land i syv år,
2. Kongebog – Kapitel 9

2. Kongebog – Kapitel 9

2. Kongebog
1 I mellemtiden havde Elisa kaldt en af profeteleverne til sig. »Gør dig klar til at tage til Ramot-Gilead,« sagde han, »og tag den her flaske med olivenolie med dig. 2 Når du kommer frem, skal du opsøge Jehu, søn af Joshafat og sønnesøn af Nimshi. Tag ham afsides fra de andre