1. Samuel – Kapitel 20

1. Samuel – Kapitel 20

1. Samuel
1 David flygtede så fra Najot ved Rama og opsøgte Jonatan. »Hvad har jeg gjort?« udbrød han. »Har jeg fornærmet din far, siden han er så opsat på at slå mig ihjel?« 2 »Min far har ikke i sinde at slå dig ihjel,« protesterede Jonatan. »Han har altid fortalt mig om sine planer. Jeg er sikker på, at han ikke ville skjule en så alvorlig plan for mig. Det hele må være en misforståelse.«
1. Samuel – Kapitel 21

1. Samuel – Kapitel 21

1. Samuel
1 Så skiltes de. David forsvandt over markerne, og Jonatan gik hjem. 2 David kom til byen Nob, hvor han opsøgte præsten Ahimelek. Ahimelek blev fyldt med bange anelser, da han så David komme alene. »Hvorfor kommer du uden dine mænd?« spurgte han.
1. Samuel – Kapitel 22

1. Samuel – Kapitel 22

1. Samuel
1 Så forlod David Gat og bragte sig i sikkerhed i Adullams klippehule. Dér sluttede hans brødre og andre slægtninge sig til ham. 2 I alt 400 mand samlede sig omkring ham. Det var folk, som var utilfredse med landets tilstand eller var kommet i vanskeligheder, var undertrykte eller forgældede.
1. Samuel – Kapitel 23

1. Samuel – Kapitel 23

1. Samuel
1 En dag fik David at vide, at filistrene havde angrebet Keila og nu var i færd med at plyndre byens kornbeholdning. 2 Da spurgte han Herren: »Skal jeg angribe dem?« Herren svarede: »Ja, tag af sted, slå filistrene og red Keila.«
1. Samuel – Kapitel 24

1. Samuel – Kapitel 24

1. Samuel
1 Derefter tog David ophold i klippehulerne ved En-Gedi. 2 Da Saul vendte tilbage fra slaget mod filistrene, fik han at vide, at David var flygtet ud i En-Gedis ørken.
1. Samuel – Kapitel 25

1. Samuel – Kapitel 25

1. Samuel
1 Kort tid efter døde Samuel. Ved begravelsen samledes hele Israel i Rama, og man begravede ham i familiens jord. I mellemtiden var David taget tilbage til Maons ørken. 2 En velstående mand fra Maon havde masser af småkvæg på græs i nærheden af landsbyen Karmel. Han ejede 3000 får og 1000 geder, og det var midt i fåreklipningstiden.
1. Samuel – Kapitel 26

1. Samuel – Kapitel 26

1. Samuel
1 Folkene fra Zif vendte tilbage til Saul i Gibea og fortalte ham: »David holder sig skjult på Hakilahøjen over for Jeshimon.« 2 Da tog Saul sit elitekorps på 3000 mand og drog af sted for at genoptage forfølgelsen i Zifs ørken.
1. Samuel – Kapitel 27

1. Samuel – Kapitel 27

1. Samuel
1 Men David følte sig stadig ikke tryg ved Saul. Han tænkte: »En skønne dag får Saul ram på mig. Jeg må hellere prøve lykken hos filistrene. Så kan det være, Saul indstiller jagten, og jeg kan være i fred for ham.« 2-3 David og hans 600 mænd med deres familier flyttede derfor til Gat, hvor de kom til at bo under filisterkongen Akish' beskyttelse. David havde begge sine koner med sig, Ahinoam fra Jizre'el og Abigajil, Nabals enke, fra Karmel.
1. Samuel – Kapitel 28

1. Samuel – Kapitel 28

1. Samuel
1 På den tid overvejede filistrene igen at gå til angreb på Israel. »I skal følge med os i kamp mod Israel,« sagde kong Akish til David og hans mænd. 2 »Det er i orden!« svarede David. »Du vil få at se, hvad vi er værd.« »Det kan jeg lide!« udbrød Akish. »Jeg udnævner dig hermed til min personlige livvagt.«
1. Samuel – Kapitel 29

1. Samuel – Kapitel 29

1. Samuel
1 Mens israelitterne lå i lejr oppe ved Jizre'elflodens kilde, havde filistrene mønstret deres samlede hær ved byen Afek. 2 De fem filisterkonger var troppet op med hver deres hærstyrker, og David og hans mænd var fulgt med i bagtroppen af kong Akish' hær.