1. Samuel – Kapitel 10

1. Samuel – Kapitel 10

1. Samuel
1 Samuel tog nu sin olieflaske og hældte olien ud over Sauls hoved. Så kyssede han ham på kinden og sagde: »Jeg salver dig, fordi Herren har udpeget dig til at være leder for Israel, hans ejendomsfolk. 2 Når du går herfra, vil du træffe to mænd ved Rakels grav i Zeltza i Benjamins land. De vil fortælle dig, at æslerne er fundet, og at din far nu er bekymret for dig og tænker: ‘Hvad er der dog blevet af min søn?’
1. Samuel – Kapitel 11

1. Samuel – Kapitel 11

1. Samuel
1 Engang rykkede ammonitterkongen Nahash ud og belejrede den israelitiske by Jabesh i Gilead. Byens indbyggere bad om fred. »Slå os ikke ihjel, så vil vi underkaste os,« bad de. 2 »På én betingelse, « svarede Nahash. »Jeg vil stikke højre øje ud på samtlige indbyggere i byen som en hån mod Israel.«
1. Samuel – Kapitel 12

1. Samuel – Kapitel 12

1. Samuel
1 Samuel sagde derefter til folket: »Se, jeg har nu opfyldt jeres ønske og givet jer en konge. 2 Det er denne konge, der nu skal være jeres leder. Her står jeg med mine sønner som en gammel, gråhåret mand. Jeg har tjent jer, lige siden jeg var dreng.
1. Samuel – Kapitel 13

1. Samuel – Kapitel 13

1. Samuel
1 Saul var 30 år, da han blev konge, og han regerede i 42 år. 2 Straks efter at han var indsat som konge, udvalgte han 3000 af de bedste israelitiske krigere og tog de 2000 med sig til Mikmas i bjergområdet ved Betel, mens han lod de 1000 blive hos sin søn Jonatan, der tog til Geba. Resten af hæren sendte han hjem.
1. Samuel – Kapitel 14

1. Samuel – Kapitel 14

1. Samuel
1 En dag sagde Jonatan til den unge mand, som bar hans våben: »Kom, lad os snige os over kløften til filistrenes udpost på den anden side af bjergpasset.« Men han sagde ikke til sin far, at han tog af sted. 2 Saul og hans 600 mænd lå i lejr ved granatæbletræet på bakken ved Migron.
1. Samuel – Kapitel 15

1. Samuel – Kapitel 15

1. Samuel
1 En dag sagde Samuel til Saul: »Det var Herren, som sendte mig hen for at salve dig til konge over hans folk, Israel. Lyt nu godt efter Herrens budskab og adlyd. 2 Herren siger til dig: ‘Jeg har besluttet at gøre regnskabet op med amalekitterne, fordi de stillede sig i vejen for Israels folk, dengang de kom fra Egypten.
1. Samuel – Kapitel 16

1. Samuel – Kapitel 16

1. Samuel
1 Efter nogen tid sagde Herren til Samuel: »Jeg har jo forkastet Saul som konge i Israel! Hvor længe endnu vil du gå og sørge over ham? Fyld hellere dit horn med olivenolie og gå til Betlehem. Dér skal du opsøge en mand ved navn Isaj, for jeg har udvalgt en af hans sønner til at være Israels nye konge.« 2 »Hvordan skal jeg kunne gøre det?« indvendte Samuel. »Hvis Saul får det at vide, slår han mig ihjel.« »Tag en kvie med dig,« svarede Herren, »og sig, at du er kommet for at ofre til Herren.
1. Samuel – Kapitel 17

1. Samuel – Kapitel 17

1. Samuel
1 Filistrene samlede igen deres hær for at gå i krig. De samledes i Soko i Juda og slog lejr i Efes-Dammim mellem Soko og Azeka. 2 Saul og israelitterne samledes og slog lejr ved Elahdalen, og de gjorde sig klar til kamp.
1. Samuel – Kapitel 18

1. Samuel – Kapitel 18

1. Samuel
1 Efter at David havde talt med Saul, mødte han kongens søn, Jonatan. Straks opstod der et varmt venskab mellem de to. 2 Fra den dag blev David hos Saul hele tiden, og han fik ikke længere lov at vende tilbage til sit hjem i Betlehem.
1. Samuel – Kapitel 19

1. Samuel – Kapitel 19

1. Samuel
1 Saul talte nu med sine folk og med sin søn Jonatan om at få David skaffet af vejen. Men Jonatan holdt meget af David, 2 og derfor røbede han sin fars planer. »Min far er ude på at finde en anledning til at slå dig ihjel,« sagde han. »I morgen tidlig skal du derfor skjule dig et sted ude på marken.