Indledning til 1. Samuel

Indledning til 1. Samuel

1. Samuel
Forfatter, datering og historisk baggrund: Første Samuelsbog beskriver den kaotiske overgangsperiode mellem dommertiden og kongetiden. Bogens begivenheder samler sig omkring tre store lederskikkelser: Samuel, som var den sidste af de store dommere, Saul, som blev Israels første konge, og David, hvis lange vej til tronen beskrives i bogens sidste halvdel. De to Samuelsbøger, der oprindeligt var én bog, dækker en periode på 150 år af Israels historie: fra Samuels kaldelse som åndelig leder omkring år 1120 f.Kr. til Davids død omkring 971 f.Kr. Det vides ikke, hvem der har forfattet bøgerne, men der er næppe tvivl om, at Samuel har bidraget med væsentlige oplysninger frem til 1.Sam.25. Bøgerne er endeligt færdigskrevet engang efter år 931 f.Kr. Indhold og budskab: Temaet i Første Samuelsbog er det samme som i de øvrige gammeltestamentlige historiske bøger: Troskab og lydighed imod Gud fører til velsignelse og fremgang, mens ulydighed fører til stagnation og ulykke. Guds løfter og pagter er altid betinget af, at den menneskelige part opfylder sin del af aftalen. Dette tema udtrykkes klart i Herrens ord til Eli (kap. 2,30): »Jeg lovede engang, at din slægt skulle være præster for mig altid, men sådan bliver det ikke nu. For jeg ærer den, som ærer mig; og jeg foragter den, som foragter mig.« Det er interessant, at det var en enkelt kvindes bøn (kap. 1-2), der midt i dommertidens moralske og åndelige forfald satte skred i begivenhederne og førte til en opgangsperiode med vækkelse, som nåede sit klimaks under Davids kongedømme. Det var Guds tanke med sit folk, at han ville lede dem gennem profetiske ledere som Moses og Samuel. Men israelitterne ønskede at have en konge, en stærk militær leder, som nabofolkene havde, og mange befæstede byer. Den første konge, Saul, var ikke lydig mod Herren og derfor mistede hans slægt kongedømmet. Hans søn Jonatan blev ikke konge, som man ellers ville have forventet. I stedet udvalgte Gud en konge, som var villig til at adlyde ham. Det blev hyrdedrengen David, der blev en forløber for den senere åndelige hyrdekonge, Jesus.
1. Samuel – Kapitel 1

1. Samuel – Kapitel 1

1. Samuel
1 I byen Rama i Efraims højland boede en mand, som hed Elkana. Hans far hed Jeroham, hans bedstefar hed Elihu, hans oldefar hed Tohu, og hans tipoldefar hed Zuf og kom oprindelig fra Betlehem. 2 Elkana havde to koner, Hanna og Peninna. Peninna havde børn, men Hanna havde ingen.
1. Samuel – Kapitel 2

1. Samuel – Kapitel 2

1. Samuel
1 Da lovpriste Hanna Herren med denne sang:  Jeg fryder mig over dig, Herre. Du har gjort mig glad. Nu kan jeg le ad mine fjender og glæde mig over, at du har reddet mig. 2 Ingen er hellig, som du er. Du hjælper og beskytter os. Din lige findes ikke.
1. Samuel – Kapitel 3

1. Samuel – Kapitel 3

1. Samuel
1-2 På den tid var et budskab fra Herren en sjældenhed, og et syn var noget ganske usædvanligt. Samuel var endnu ganske ung og gjorde tjeneste i helligdommen under opsyn af Eli, som nu var næsten helt blind. En aften skete der noget. Eli havde lagt sig til at sove på sin sædvanlige plads.
1. Samuel – Kapitel 4

1. Samuel – Kapitel 4

1. Samuel
1 På den måde nåede Herrens ord ud til hele Israels folk. Kort efter, at Herren havde åbenbaret sig for Samuel, blev der krig mellem israelitterne og filistrene. Den israelitiske hær slog lejr ved Eben-Ezer, filistrene ved Afek. 2 Filistrene gik til angreb, besejrede Israels hær og dræbte 4000 mand.
1. Samuel – Kapitel 5

1. Samuel – Kapitel 5

1. Samuel
1 Imidlertid bragte filistrene Guds Ark fra slagmarken ved Eben-Ezer til byen Ashdod 2 og ind i deres afgudstempel, hvor den blev stillet ved siden af statuen af deres afgud, som hed Dagon.
1. Samuel – Kapitel 6

1. Samuel – Kapitel 6

1. Samuel
1 Arken havde nu været i filistrenes land i syv måneder. 2 Da fik filisterkongerne fat på nogle præster og spåmænd og spurgte dem: »Hvordan skal vi bære os ad med at sende arken tilbage?«
1. Samuel – Kapitel 7

1. Samuel – Kapitel 7

1. Samuel
1 Så kom der nogle folk fra Kirjat-Jearim og førte arken til Abinadabs hus, der lå på en bakke, og de satte hans søn Eleazar til at passe på den. 2 Arken stod opbevaret dér i 20 år, og i al den tid sørgede hele Israels folk, for det så ud, som om Herren havde forladt dem.
1. Samuel – Kapitel 8

1. Samuel – Kapitel 8

1. Samuel
1 Da Samuel blev gammel, satte han sine to sønner til at være dommere i Israel. 2 Den ældste hed Joel, og den anden hed Abija. De havde deres dommersæde i Be'ersheba,
1. Samuel – Kapitel 9

1. Samuel – Kapitel 9

1. Samuel
1 Der var en rig og anset mand af Benjamins stamme, som hed Kish. Kish var søn af Abiel, som var søn af Zeror, som var søn af Bekorat, som var søn af Afia. 2 Kish havde en søn, der hed Saul. Han var den flotteste fyr i hele Israel, og han var et hoved højere end nogen anden i landet.