1. Mosebog – Kapitel 30

1. Mosebog – Kapitel 30

1. Mosebog
1 Da det gik op for Rakel, at hun ikke kunne få børn, blev hun jaloux på sin søster. »Giv mig børn - eller jeg dør!« klagede hun til Jakob. 2 Men så blev Jakob vred. »Er jeg måske Gud? Han er den eneste, der kan hjælpe dig!«
1. Mosebog – Kapitel 31

1. Mosebog – Kapitel 31

1. Mosebog
1 Men efterhånden blev Jakob klar over, at Labans sønner var ved at blive utilfredse. »Jakob har snydt os,« knurrede de. »Han er blevet rig på vores fars bekostning.« 2 Han bemærkede også, at Labans holdning over for ham ikke var som før.
1. Mosebog – Kapitel 32

1. Mosebog – Kapitel 32

1. Mosebog
1 Tidligt næste morgen kyssede Laban sine døtre og børnebørn farvel og rejste hjem igen. 2 Da Jakob fortsatte sin rejse, kom Guds engle ham i møde.
1. Mosebog – Kapitel 33

1. Mosebog – Kapitel 33

1. Mosebog
1 Jakob fik nu øje på Esau og de 400 mand et stykke borte. 2 Straks stillede han sin familie op i en lang række, så slavepigerne og deres børn stod forrest, Lea og hendes børn i midten, og Rakel og Josef bagest.
1. Mosebog – Kapitel 34

1. Mosebog – Kapitel 34

1. Mosebog
1 En dag gik Leas datter Dina ud for at besøge nogle af de unge piger, som boede der på stedet. 2 Men da Sikem, der var søn af hivvitten Hamor, som var byens konge, fik øje på hende, greb han fat i hende og voldtog hende.
1. Mosebog – Kapitel 35

1. Mosebog – Kapitel 35

1. Mosebog
1 Derpå sagde Gud til Jakob: »Nu skal du tage videre til Betel og slå lejr der. Du skal bygge et alter og tilbede mig der, for jeg er den Gud, som viste sig for dig, dengang du var på flugt fra din bror, Esau.« 2 Med det samme gav Jakob besked til sin familie og hele sin husstand: »Tilintetgør alle jeres afgudsfigurer, vask jer grundigt og skift tøj.
1. Mosebog – Kapitel 36

1. Mosebog – Kapitel 36

1. Mosebog
1 Det følgende er en liste over Esaus slægt, han som også blev kaldt Edom: 2 Esau giftede sig med to kana'anæiske piger: Ada, en datter af hittitten Elon, og Oholibama, en datter af Ana, som var søn af hivvitten Sibon.
1. Mosebog – Kapitel 37

1. Mosebog – Kapitel 37

1. Mosebog
1 Jakob slog sig nu ned i Kana'ans land, hvor også hans far havde vandret omkring med sin teltlejr. 2 Det følgende er historien om, hvad der siden skete med Jakob og hans familie. Da Jakobs søn Josef var 17 år gammel, vogtede han tit sin fars får sammen med sine halvbrødre, de sønner, hans far havde fået med Bilha og Zilpa. Josef fortalte ofte sin far, hvad hans ældre brødre foretog sig ude på marken.
1. Mosebog – Kapitel 38

1. Mosebog – Kapitel 38

1. Mosebog
1 Omkring den tid rejste Juda hjemmefra og flyttede til Adullam, hvor han boede hos en mand ved navn Hira. 2 Der mødte han en kana'anæisk pige - en datter af Shua - og giftede sig med hende.
1. Mosebog – Kapitel 39

1. Mosebog – Kapitel 39

1. Mosebog
1 Efter at Josef var bragt til Egypten af ishmaelitterne, blev han som nævnt købt af Potifar, der var chef for egypterkongens livvagt. 2 Herren velsignede Josef og hans arbejde i hans egyptiske herres hus. Alting lykkedes for ham.