1. Mosebog – Kapitel 20

1. Mosebog – Kapitel 20

1. Mosebog
1 Abraham flyttede nu fra Mamres egelund til Negev, hvor han slog sig ned mellem Kadesh og Shur, og boede som fremmed på et sted, der hed Gerar. 2 Han omtalte sin kone, Sara, som om hun var hans søster. Derfor sendte kong Abimelek af Gerar bud efter hende.
1. Mosebog – Kapitel 21

1. Mosebog – Kapitel 21

1. Mosebog
1 Herren velsignede Sara, som han havde lovet: 2 Hun blev gravid og fødte Abraham en søn i hans alderdom - på det tidspunkt, som Gud havde sagt.
1. Mosebog – Kapitel 22

1. Mosebog – Kapitel 22

1. Mosebog
1 Senere satte Gud Abrahams tro og lydighed på prøve. Det gik således til: »Abraham!« kaldte Gud. »Ja, Herre,« svarede han. »Jeg lytter!« 2 »Tag din eneste søn, Isak, som du elsker så højt, og rejs til det sted, der hedder Morija. Der skal du bringe ham som et brændoffer til mig på et bjerg, som jeg vil vise dig.«
1. Mosebog – Kapitel 23

1. Mosebog – Kapitel 23

1. Mosebog
1 Sara blev 127 år gammel. 2 Hun døde i Kirjat-Arba, det vil sige Hebron, i Kana'ans land, og Abraham græd og sørgede over hendes død.
1. Mosebog – Kapitel 24

1. Mosebog – Kapitel 24

1. Mosebog
1 Abraham var nu blevet en gammel mand og havde oplevet Herrens rige velsignelse. 2 En dag kaldte han på sin ældste og mest betroede tjener, som havde ansvar for alt, hvad han ejede: »Læg din hånd under min lænd,« sagde han,
1. Mosebog – Kapitel 25

1. Mosebog – Kapitel 25

1. Mosebog
1 Abraham havde taget sig endnu en kone. Hun hed Ketura, 2 og sammen fik de følgende sønner: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua.
1. Mosebog – Kapitel 26

1. Mosebog – Kapitel 26

1. Mosebog
1 Engang var der alvorlig hungersnød i landet - ligesom det var tilfældet på Abrahams tid - og det betød, at Isak flyttede til Gerar, hvor filisterkongen Abimelek boede. 2 Herren havde nemlig åbenbaret sig for Isak og sagt til ham: »Rejs ikke til Egypten, men bosæt dig i det land, jeg giver dig besked om.
1. Mosebog – Kapitel 27

1. Mosebog – Kapitel 27

1. Mosebog
1 Da Isak var blevet gammel og ikke længere kunne se, kaldte han en dag sin ældste søn, Esau, til sig. »Min søn!« sagde han. »Ja, hvad er der, far?« svarede Esau. 2 »Jeg er nu en gammel mand og kan dø når som helst.
1. Mosebog – Kapitel 28

1. Mosebog – Kapitel 28

1. Mosebog
1 Isak kaldte nu Jakob til sig og sendte ham af sted med følgende besked: »Du må ikke gifte dig med en kana'anæisk pige. 2 Rejs straks til Paddan-Aram - til din morfar Betuels familie - og find dig en kone blandt dine kusiner, din onkel Labans døtre.
1. Mosebog – Kapitel 29

1. Mosebog – Kapitel 29

1. Mosebog
1 Jakob fortsatte sin rejse og ankom til landet mod øst. 2 Der fik han øje på tre fåreflokke, der lå ved en brønd på en mark og ventede på noget vand at drikke. Stenen, som lå over brøndåbningen, var meget stor.