1. Mosebog – Kapitel 10

1. Mosebog – Kapitel 10

1. Mosebog
1 Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere. 2 Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras.
1. Mosebog – Kapitel 11

1. Mosebog – Kapitel 11

1. Mosebog
1 I begyndelsen talte alle mennesker samme sprog. 2 Efter oversvømmelsen bevægede de sig rundt i Østen og kom til en frugtbar slette i landet Shinar, hvor de slog sig ned.
1. Mosebog – Kapitel 12

1. Mosebog – Kapitel 12

1. Mosebog
1 Herren havde sagt til Abram: »Forlad dit land, dine slægtninge og din fars hjem, og tag af sted til det land, jeg vil vise dig. 2 Jeg vil velsigne dig og gøre dig til stamfar for et mægtigt folk. Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange.
1. Mosebog – Kapitel 13

1. Mosebog – Kapitel 13

1. Mosebog
1 Abram forlod så Egypten og rejste nordpå til Negev sammen med sin kone og Lot og al deres ejendom. 2 Han var nu meget rig. Han havde meget kvæg og masser af sølv og guld.
1. Mosebog – Kapitel 14

1. Mosebog – Kapitel 14

1. Mosebog
1 På det tidspunkt udbrød der krig i landet. Amrafel, kongen af Shinear, Arjok, kongen af Ellasar, Kedorlaomer, kongen af Elam, og Tidal, kongen af Gojim, 2 kæmpede mod Bera, kongen af Sodoma, Birsha, kongen af Gomorra, Shinab, kongen af Adma, Shemeber, kongen af Sebojim, og kongen af Bela - også kaldet Zoar.
1. Mosebog – Kapitel 15

1. Mosebog – Kapitel 15

1. Mosebog
1 Senere talte Herren til Abram i et syn: »Vær ikke bange, Abram, for jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt.« 2-3 »Men almægtige Herre,« udbrød Abram, »hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg dør barnløs? Min tjener Eliezer kommer til at arve al min rigdom, for du har jo ikke givet mig en søn.«
1. Mosebog – Kapitel 16

1. Mosebog – Kapitel 16

1. Mosebog
1 Abrams kone, Saraj, kunne stadig ingen børn få, men hun havde en egyptisk slavepige, der hed Hagar. 2-3 En dag sagde hun til Abram: »Herren har hindret mig i at få børn. Prøv du at gå ind til Hagar. Måske hun så får en søn, som jeg kan regne for min egen.« Abram gik ind på forslaget, og Saraj gav ham egypterpigen Hagar som hans anden kone. Dette skete ti år efter, at Abram var kommet til Kana'ans land.
1. Mosebog – Kapitel 17

1. Mosebog – Kapitel 17

1. Mosebog
1 Da Abram var 99 år gammel, viste Herren sig for ham og sagde: »Jeg er den almægtige Gud! Adlyd mig og gør, hvad der er rigtigt. 2 Jeg opretter en pagt med dig. Jeg lover dig, at dine efterkommere skal blive umådelig talrige.«
1. Mosebog – Kapitel 18

1. Mosebog – Kapitel 18

1. Mosebog
1 Mens Abraham boede i Mamres egelund, viste Herren sig for ham igen. En dag sad Abraham i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. 2 Pludselig lagde han mærke til, at der stod tre mænd i nærheden. Han løb dem i møde og bød dem velkommen ved at bøje sig dybt til jorden.
1. Mosebog – Kapitel 19

1. Mosebog – Kapitel 19

1. Mosebog
1 Samme aften ankom de to engle til Sodoma. Lot sad på torvet lige inden for byporten, og da han fik øje på dem, gik han dem straks i møde og bøjede sig ærbødigt for dem. 2 »Mine herrer,« sagde han, »kom hjem til mig og få vasket støvet af jeres fødder. I skal være mine gæster, og i morgen tidlig kan I så begive jer videre på rejsen.« »Nej tak,« svarede de. »Vi vil hellere tilbringe natten her på torvet.«