1. Krønikebog – Kapitel 10

1. Krønikebog – Kapitel 10

1. Krønikebog
1 Engang angreb filistrene israelitternes lejr på Gilboahøjen. Israels hær flygtede og efterlod mange faldne rundt om på højens skråninger. 2 Filistrene satte efter Saul og hans sønner, Jonatan, Abinadab og Malkishua, og det lykkedes dem at dræbe sønnerne.
1. Krønikebog – Kapitel 11

1. Krønikebog – Kapitel 11

1. Krønikebog
1 Alle Israels ledere kom nu til David i Hebron. »Vi tilhører jo et og samme folk,« sagde de. 2 »Og du har altid været vores leder i krig - selv da Saul var konge! Det er Herren selv, der har sagt, at du skal være hyrde og leder for hele hans folk.«
1. Krønikebog – Kapitel 12

1. Krønikebog – Kapitel 12

1. Krønikebog
1 Følgende krigere sluttede sig til David i Ziklag, mens han skjulte sig for kong Saul. De kæmpede tappert ved hans side, 2 og de var alle fremragende bueskytter og slyngekastere - og de skød lige så godt med venstre som med højre hånd. Ligesom kong Saul hørte de til Benjamins stamme.
1. Krønikebog – Kapitel 13

1. Krønikebog – Kapitel 13

1. Krønikebog
1 Efter at David havde rådført sig med sin militære ledelse og alle sine officerer, 2 sagde han til den store forsamling af krigere, der var kommet fra alle Israels stammer: »Hvis I mener, det er rigtigt, og at det er Guds vilje, så lad os sende bud ud over hele Israels land om, at alle stammeledere skal komme herned til os. Der skal også sendes besked til præsternes og levitternes ledere i de byer, de har fået tildelt at bo i.
1. Krønikebog – Kapitel 14

1. Krønikebog – Kapitel 14

1. Krønikebog
1 Kong Hiram af Tyrus sendte kong David en masse cedertræ som venskabsgave. Samtidig sendte han stenhuggere og tømrere, der skulle hjælpe med at bygge et flot palads til ham. 2 Da forstod David, at Herren havde valgt ham til konge og styrket hans kongemagt for sit udvalgte folks skyld.
1. Krønikebog – Kapitel 15

1. Krønikebog – Kapitel 15

1. Krønikebog
1 Efter at David havde bygget et stort palads til sig selv i Davidsbyen, indrettede han et telt, hvor Guds Ark kunne stå. 2 Derpå sagde han: »Kun levitterne må røre Guds Ark, for det er dem, Herren en gang for alle har udvalgt til at bære arken og gøre tjeneste for ham.«
1. Krønikebog – Kapitel 16

1. Krønikebog – Kapitel 16

1. Krønikebog
1 Guds Ark blev anbragt i det telt, som David havde ladet indrette til den. Derefter ofrede man brændofre og takofre til Gud, 2 og David velsignede folket i Herrens navn.
1. Krønikebog – Kapitel 17

1. Krønikebog – Kapitel 17

1. Krønikebog
1 Efter at David var flyttet ind i sit kongelige palads, sagde han en dag til profeten Natan: »Her sidder jeg i mit smukke palads af cedertræ - men Herrens Pagts Ark står stadig i et telt!« 2 »Gør du bare, hvad du har på hjerte,« svarede Natan, »for Gud er med dig.«
1. Krønikebog – Kapitel 18

1. Krønikebog – Kapitel 18

1. Krønikebog
1 David besejrede efterhånden filistrene fuldstændigt og undertvang dem ved at indtage deres hovedstad, Gat, og de omliggende landsbyer. 2 Han besejrede også moabitterne og gjorde dem til sine skattepligtige undersåtter.
1. Krønikebog – Kapitel 19

1. Krønikebog – Kapitel 19

1. Krønikebog
1 Nogen tid efter døde ammonitternes konge, Nahash, og han blev efterfulgt af sønnen Hanun. 2 »Ham vil jeg vise venlighed,« tænkte David, »for hans far viste venlighed mod mig.« Så sendte David nogle sendebud af sted for at kondolere i anledning af faderens død.