1. Kongebog – Kapitel 10

1. Kongebog – Kapitel 10

1. Kongebog
1 Da dronningen af Saba hørte om den visdom, Herren havde givet Salomon, fik hun lyst til at udfordre ham med nogle svære spørgsmål. 2 Hun ankom til Jerusalem med et stort følge og en lang karavane af kameler belæsset med aromatiske stoffer, ædelsten og store mængder guld. Under sit besøg hos kong Salomon stillede hun ham alle de spørgsmål, hun kunne komme i tanke om.
1. Kongebog – Kapitel 11

1. Kongebog – Kapitel 11

1. Kongebog
1 Ud over den egyptiske prinsesse, som Kong Salomon havde giftet sig med, følte han sig tiltrukket af kvinder fra fremmede folkeslag, og han giftede sig med en masse moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidonitiske og hittitiske kvinder. 2 Herren havde ellers udtrykkeligt advaret sit folk imod blandede ægteskaber, for de fremmede kvinder ville få israelitterne til at dyrke deres afguder i stedet for Herren. Men Salomon gjorde det alligevel, for de var så tiltrækkende.
1. Kongebog – Kapitel 12

1. Kongebog – Kapitel 12

1. Kongebog
1 Rehabeam og hans rådgivere tog straks efter Salomons død til Sikem, hvor Nordrigets ledere samledes for at udråbe ham til konge. 2 Jeroboam, Nebats søn, vendte tilbage fra Egypten (hvortil han var flygtet for kong Salomon), da han hørte, at Salomon var død.
1. Kongebog – Kapitel 13

1. Kongebog – Kapitel 13

1. Kongebog
1 Herren havde imidlertid sendt en profet fra Juda til Betel, og mens Jeroboam stod og var klar til at tænde ilden til røgelsesofferet, 2 råbte denne profet: »Du alter! Hør, hvad Herren siger: En dreng skal fødes i Davids slægt og få navnet Josias. Han vil komme her og ofre de afgudspræster, som tænder offerild på dig. Da skal der brændes menneskeknogler på dig.
1. Kongebog – Kapitel 14

1. Kongebog – Kapitel 14

1. Kongebog
1 Så skete det, at Jeroboams søn Abija blev alvorligt syg. 2 Jeroboam sagde derfor til sin kone: »Forklæd dig godt, så ingen kan se, at du er min kone, og gå hen til profeten Ahija i Shilo - ham, som forudsagde, at jeg ville blive konge.
1. Kongebog – Kapitel 15

1. Kongebog – Kapitel 15

1. Kongebog
1 Abija kom til magten i Juda i kong Jeroboam af Israels 18. regeringsår, 2 og han regerede i Jerusalem i tre år. Hans mor hed Ma'aka og var barnebarn af Absalom.
1. Kongebog – Kapitel 16

1. Kongebog – Kapitel 16

1. Kongebog
1 Profeten Jehu, Hananis søn, kom til Basha med et ord fra Herren: 2 »Jeg løftede dig op fra støvet og gjorde dig til konge over mit folk Israel. Men du følger i Jeroboams fodspor og lokker mit folk til synd, så de gør oprør mod mig.
1. Kongebog – Kapitel 17

1. Kongebog – Kapitel 17

1. Kongebog
1 Der var på det tidspunkt en profet ved navn Elias, som boede i Tishbe i Gilead. Han kom til kong Ahab i Samaria med et budskab fra Herren: »Så sandt Herren lever - Israels Gud, som jeg tilbeder og tjener - så skal der i de kommende år hverken falde regn eller dug uden på min udtrykkelige befaling!« 2 Derefter sagde Herren til Elias:
1. Kongebog – Kapitel 18

1. Kongebog – Kapitel 18

1. Kongebog
1 I tørkens tredje år sagde Herren til Elias: »Opsøg kong Ahab og sig til ham, at det ikke varer længe, før jeg sender regn igen.« 2-5 Så tog Elias af sted for at finde Ahab. Ahab havde en hofchef ved navn Obadja, som var en mand, der virkelig havde ærefrygt for Herren. Engang, da Jezabel havde forsøgt at udrydde alle Herrens profeter, havde Obadja skjult 100 af dem i to huler, 50 i hver, og han havde sørget for mad og drikke til dem. Hungersnøden i Samaria var efterhånden blevet helt ulidelig. Derfor tilkaldte Ahab Obadja og sagde til ham: »Vi bliver nødt til at rejse rundt i landet til alle bække og kildevæld for om muligt at finde græsning til mine heste og muldyr. Ellers bliver vi nødt til at aflive nogle af dem!«
1. Kongebog – Kapitel 19

1. Kongebog – Kapitel 19

1. Kongebog
1 Da Ahab fortalte Jezabel, hvad der var sket, og at Elias havde hugget alle ba'alsprofeterne ned, 2 sendte hun følgende besked til Elias: »Måtte guderne straffe mig på det grusomste, hvis du ikke inden i morgen aften har lidt samme skæbne som mine profeter!«