Salmerne – Kapitel 149

Salmerne – Kapitel 149

Salmerne
1 Halleluja! Syng en ny sang for Herren, pris ham i de gudfrygtiges forsamling. 2 Israel, glæd dig over din Skaber, Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Salmerne – Kapitel 150

Salmerne – Kapitel 150

Salmerne
1 Halleluja! Pris Gud i hans helligdom, pris ham i hans himmelske bolig. 2 Pris ham for hans underfulde handlinger, pris ham for hans overvældende magt.