Salmerne – Kapitel 139

Salmerne – Kapitel 139

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. Herre, du ved alt om mig, du kender mit hjerte til bunds. 2 Du er klar over alt, hvad jeg gør, du kender mine inderste tanker.
Salmerne – Kapitel 140

Salmerne – Kapitel 140

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Herre, red mig fra onde mennesker, beskyt mig mod voldelige mænd.
Salmerne – Kapitel 141

Salmerne – Kapitel 141

Salmerne
1 En sang af David. Herre, jeg har brug for din hjælp her og nu. Hør mig, når jeg beder til dig. 2 Lad min bøn være som røgelse, der stiger op, mine løftede hænder som et aftenoffer.  
Salmerne – Kapitel 142

Salmerne – Kapitel 142

Salmerne
1 En visdomssang og bøn af David, fra dengang han gemte sig i en hule. 2 Jeg råber højt til Herren, trygler ham om nåde.
Salmerne – Kapitel 143

Salmerne – Kapitel 143

Salmerne
1 En sang af David. Herre, hør min bøn! Lyt til mit indtrængende råb! Svar mig, for du er trofast og god. 2 Fordøm mig ikke, Herre, for ingen er fejlfri i dine øjne.  
Salmerne – Kapitel 144

Salmerne – Kapitel 144

Salmerne
1 Af David. Lovet være du, Herre, du er min urokkelige Klippe. Du træner mine hænder til kamp, du styrker mine fingre til krig. 2 Du er min trofaste beskytter, mit skjold, min tilflugt og befrier. Jeg søger ly og hjælp hos dig, for du giver mig sejr over de fremmede folkeslag.  
Salmerne – Kapitel 145

Salmerne – Kapitel 145

Salmerne
1 En lovsang af David. Altid vil jeg prise dig, Herre,du er min Konge og Gud for evigt. 2 Bestandig vil jeg synge til din ære, takke dig hver eneste dag.
Salmerne – Kapitel 146

Salmerne – Kapitel 146

Salmerne
1 Halleluja! Min sjæl, pris Herren! 2 Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever, synge til hans ære, så længe jeg trækker vejret.
Salmerne – Kapitel 147

Salmerne – Kapitel 147

Salmerne
1 Halleluja! Det er godt at synge lovsange til Gud, ja, det er herligt at prise hans magt. 2 Herren genopbygger Jerusalem og bringer de landflygtige hjem til Israel.
Salmerne – Kapitel 148

Salmerne – Kapitel 148

Salmerne
1 Halleluja! Lad Herrens pris lyde fra himlen. Lovsyng ham, I, der hører hjemme i det høje. 2 Pris ham, I engle, lad den himmelske hærskare lovsynge ham.