Salmerne – Kapitel 129

Salmerne – Kapitel 129

Salmerne
1 En valfartssang. Fra min tidlige ungdom har mine fjender mishandlet mig - lad hele Israel gentage det: 2 Fra min tidlige ungdom har mine fjender mishandlet mig. De angreb mig, men overvandt mig ikke.
Salmerne – Kapitel 130

Salmerne – Kapitel 130

Salmerne
1 En valfartssang. Herre, jeg er dybt fortvivlet. 2 Hør mit råb, oh, Gud! Lyt til min tryglende bøn!  
Salmerne – Kapitel 131

Salmerne – Kapitel 131

Salmerne
1 En valfartssang af David. Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt, jeg knejser ikke med nakken, jeg siger ikke mere, end jeg kan stå inde for, jeg har ikke urealistiske forestilliinger, 2 men jeg har fundet hvile og ro i dig. Som et lille barn er trygt hos sin mor, har min sjæl fundet hvile hos dig.  
Salmerne – Kapitel 132

Salmerne – Kapitel 132

Salmerne
1 En valfartssang. Herre, du husker Davids hengivenhed. 2 Han gav et højtideligt løfte, han sagde til Israels mægtige Gud:
Salmerne – Kapitel 133

Salmerne – Kapitel 133

Salmerne
1 En valfartssang af David. Se, hvor smukt og dejligt det er, når Guds folk er i harmoni med hinanden. 2 Det er som den kostbare salveolie, der flyder fra Arons hoved ned over hans skæg og præstedragt.
Salmerne – Kapitel 134

Salmerne – Kapitel 134

Salmerne
1 En valfartssang. Pris Herren, alle I, som tjener ham, I, som våger om natten i Herrens hus. 2 Løft jeres hænder mod helligdommen og lovpris Herren.  
Salmerne – Kapitel 135

Salmerne – Kapitel 135

Salmerne
1 Halleluja! Lovpris Herren, I hans tjenere, 2 I, som tjener i Guds hus, I, som arbejder i templets forgård.
Salmerne – Kapitel 136

Salmerne – Kapitel 136

Salmerne
1 Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. 2 Tak til den Gud, som er over alle guder, hans trofasthed varer til evig tid.
Salmerne – Kapitel 137

Salmerne – Kapitel 137

Salmerne
1 Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte tilbage på Zion. 2 Harperne havde vi ikke lyst til at bruge, så vi hængte dem op i piletræerne.
Salmerne – Kapitel 138

Salmerne – Kapitel 138

Salmerne
1 En sang af David. Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte, lovsynger dig i alles påhør. 2 Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom, jeg priser dig, for du er trofast og sand. Du er ophøjet over alt andet, og dit ord står urokkeligt fast.