Salmerne – Kapitel 109

Salmerne – Kapitel 109

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. Gud, jeg lovsynger dig. Forbliv ikke tavs og afvisende, 2 mens onde mennesker lyver om mig, bagtaler mig med deres falske anklager.
Salmerne – Kapitel 110

Salmerne – Kapitel 110

Salmerne
1 En sang af David. Herren sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre side, imens jeg overvinder dine fjender.« 2 Herren vil give dig et mægtigt kongerige, fra Zion skal du herske over alle dine fjender.
Salmerne – Kapitel 111

Salmerne – Kapitel 111

Salmerne
1 Halleluja! Af hele mit hjerte vil jeg takke Herren,berømme ham midt i de gudfrygtiges forsamling. 2 De ting, han gør, er vidunderlige, enhver, der oplever dem, må juble og glæde sig.
Salmerne – Kapitel 112

Salmerne – Kapitel 112

Salmerne
1 Halleluja! At adlyde Herren giver velsignelse.Budene er til for at blive overholdt. 2 Du og dine efterkommere får fremgang og magt, enhver, der handler ret, bliver velsignet.
Salmerne – Kapitel 113

Salmerne – Kapitel 113

Salmerne
1 Halleluja! Pris Herren, alle hans tjenere, lovpris den almægtige Gud! 2 Hans er æren, både nu og i al evighed.
Salmerne – Kapitel 114

Salmerne – Kapitel 114

Salmerne
1 Da Israels folk forlod Egypten, hvor de havde levet blandt et fremmed folk, 2 blev de Herrens ejendomsfolk, de blev hans eget, hellige folk.
Salmerne – Kapitel 115

Salmerne – Kapitel 115

Salmerne
1 Dig tilhører æren, Herre, ikke os, for du er pålidelig og trofast. 2 Hvorfor siger de fremmede folkeslag: »Nå, hvor er så jeres Gud?«
Salmerne – Kapitel 116

Salmerne – Kapitel 116

Salmerne
1 Jeg elsker Herren, for han hører min bøn. 2 Han lytter til mit råb om hjælp, jeg vil bede til ham, så længe jeg lever.
Salmerne – Kapitel 117

Salmerne – Kapitel 117

Salmerne
1 Pris Herren, alle nationer. Lovsyng ham, alle folkeslag. 2 For hans godhed mod os er stor, hans trofasthed varer for evigt. Halleluja!
Salmerne – Kapitel 118

Salmerne – Kapitel 118

Salmerne
1 Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. 2 Syng med, Israels menighed: »Hans trofasthed varer til evig tid!«