Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

 

Menigheden udvælger syv menighedstjenere

1Efterhånden som flere og flere kom til tro, begyndte de græsktalende jødekristne i menigheden at beklage sig overfor de hebraisktalende, fordi de mente, at deres enker blev tilsidesat ved den daglige maduddeling. 2Derfor indkaldte de 12 apostle alle lederne til et møde og sagde: »Det er ikke godt, at vi forsømmer forkyndelsen af Guds ord for at tage vare på maduddelingen. 3Derfor skal I finde syv erfarne og åndsfyldte mænd iblandt jer, som har et godt ry. Dem vil vi give ansvaret for maduddelingen, 4så vi selv kan koncentrere os om bønnen og tjenesten med at forkynde ordet.«

5Det, syntes de alle, var et godt forslag, og de valgte syv mænd: Stefanus (en mand, som var fuld af tro og Helligånd), Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos fra Antiokia (en græker, der tidligere havde sluttet sig til jødedommen). 6De syv blev så fremstillet for apostlene, som bad for dem og indsatte dem til tjeneste ved at lægge hænderne på dem og velsigne dem.

7Guds ord nåede ud i stadig videre kredse, og antallet af disciple voksede stærkt i Jerusalem. Også en del af de jødiske præster kom til tro.

Stefanus bliver arresteret

8Stefanus, der var fuld af Guds nåde og Helligåndens kraft, gjorde opsigtsvækkende tegn og undere blandt folket. 9En dag kom der nogle mænd fra den synagoge, der hed »De Frigivnes Synagoge«, og de begyndte at diskutere med ham. Der var folk fra Kyrene, Alexandria og provinserne Kilikien og Asien. 10Men ingen af dem kunne modsige Stefanus’ visdomsord og Helligåndens inspiration. 11De fik så nogle mænd til at sige: »Vi har hørt den mand tale imod Moses og imod Gud selv!« 12Derved fik de ophidset både den jævne befolkning, de jødiske ledere og de skriftlærde. Stefanus blev pågrebet og ført frem for Det jødiske Råd. 13Her rejste de falske vidner sig og sagde: »Den mand bliver ved med at tale imod vores hellige tempel og imod Toraen.14Vi har selv hørt ham sige, at nazaræeren Jesus vil nedbryde templet og lave om på de love, som Moses har givet os.« 15Alle rådsmedlemmerne stirrede på Stefanus, for hans ansigt strålede som en engels.

En kommentar om “Apostlenes Gerninger – Kapitel 6”

  1. 22. december, 2014 | My Blog

    […] Sl. 145:8-16, 2 Kong. 19:1-28, ApG. 6:1-7 […]

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.